CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2022

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.12.2022
11000 Nefinanční podniky 35 542 892 027 1,36 1,36
11001 Veřejné podniky nefinanční 31 892 420 000 1,22 1,22
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 3 613 026 027 0,14 0,14
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 37 446 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 736 315 735 545 66,53 66,66
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 022 042 135 045 39,16 39,24
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 221 416 440 750 8,48 8,50
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 800 625 694 295 30,68 30,74
12300 Fondy peněžního trhu 6 710 000 000 0,26 0,26
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 710 000 000 0,26 0,26
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 115 562 946 500 4,43 4,44
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 10 397 606 500 0,40 0,40
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 105 165 340 000 4,03 4,04
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 879 222 500 0,11 0,11
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 311 930 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 567 292 500 0,10 0,10
12600 Pomocné finanční instituce 4 655 800 000 0,18 0,18
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 221 400 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 434 400 000 0,17 0,17
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 10 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 10 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 164 608 770 000 6,31 6,32
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 756 390 000 0,03 0,03
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 206 340 000 0,20 0,20
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 158 646 040 000 6,08 6,09
12900 Penzijní fondy 419 846 361 500 16,09 16,12
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 988 716 500 0,08 0,08
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 417 857 645 000 16,01 16,04
13000 Vládní instituce 36 172 710 000 1,39 1,39
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 767 890 000 1,29 1,30
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 382 740 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 22 080 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 95 318 586 114 3,65 3,66
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 101 820 536 0,12 0,12
20000 Nerezidenti 698 255 777 569 26,75 26,81
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 604 707 521 791 99,80 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 5 145 600 000 0,20  
  DLUHOPISY CELKEM 2 609 853 121 791 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 350 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 2 772 710 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 170 405 800 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.