CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2022

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.11.2022
11000 Nefinanční podniky 33 804 962 027 1,26 1,26
11001 Veřejné podniky nefinanční 30 176 390 000 1,12 1,13
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 3 591 036 027 0,13 0,13
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 37 536 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 804 582 204 220 67,16 67,29
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 102 480 166 220 41,03 41,11
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 257 092 647 000 9,57 9,59
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 845 387 519 220 31,46 31,52
12300 Fondy peněžního trhu 6 590 000 000 0,25 0,25
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 590 000 000 0,25 0,25
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 111 024 924 000 4,13 4,14
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 9 463 194 000 0,35 0,35
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 101 561 730 000 3,78 3,79
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 3 051 940 000 0,11 0,11
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 274 960 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 776 980 000 0,10 0,10
12600 Pomocné finanční instituce 4 405 800 000 0,16 0,16
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 17 400 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 388 400 000 0,16 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 13 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 13 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 157 967 470 000 5,88 5,89
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 534 390 000 0,02 0,02
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 206 340 000 0,19 0,19
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 152 226 740 000 5,67 5,68
12900 Penzijní fondy 419 048 404 000 15,60 15,62
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 994 464 000 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 417 053 940 000 15,52 15,55
13000 Vládní instituce 34 432 630 000 1,28 1,28
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 32 062 860 000 1,19 1,20
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 347 790 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 980 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 94 206 523 339 3,51 3,51
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 972 700 536 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 711 941 491 669 26,50 26,55
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 681 940 511 791 99,81 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 5 067 900 000 0,19  
  DLUHOPISY CELKEM 2 687 008 411 791 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 450 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 4 028 710 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 86 035 310 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.