CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2022

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.10.2022
11000 Nefinanční podniky 30 990 440 027 1,16 1,16
11001 Veřejné podniky nefinanční 27 705 590 000 1,03 1,03
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 3 248 556 027 0,12 0,12
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 36 294 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 793 795 243 255 66,87 66,99
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 094 976 219 755 40,82 40,89
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 263 630 109 250 9,83 9,85
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 831 346 110 505 30,99 31,05
12300 Fondy peněžního trhu 6 540 000 000 0,24 0,24
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 540 000 000 0,24 0,24
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 106 653 337 500 3,98 3,98
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 8 883 407 500 0,33 0,33
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 97 769 930 000 3,64 3,65
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 3 050 937 500 0,11 0,11
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 272 870 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 778 067 500 0,10 0,10
12600 Pomocné finanční instituce 4 449 900 000 0,17 0,17
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 19 000 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 430 900 000 0,17 0,17
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 157 050 920 000 5,85 5,87
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 424 390 000 0,02 0,02
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 151 340 000 0,19 0,19
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 151 475 190 000 5,65 5,66
12900 Penzijní fondy 421 073 928 500 15,70 15,73
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 994 623 500 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 419 079 305 000 15,62 15,65
13000 Vládní instituce 34 201 780 000 1,27 1,28
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 31 848 360 000 1,19 1,19
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 331 440 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 980 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 92 453 887 199 3,45 3,45
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 997 540 536 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 723 164 810 774 26,96 27,01
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 677 603 701 791 99,81 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 4 983 600 000 0,19  
  DLUHOPISY CELKEM 2 682 587 301 791 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 187 012 620 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.