CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2022

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.9.2022
11000 Nefinanční podniky 27 280 996 027 1,03 1,04
11001 Veřejné podniky nefinanční 24 109 340 000 0,91 0,92
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 3 144 286 027 0,12 0,12
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 27 370 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 737 016 340 150 65,88 66,01
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 049 467 455 150 39,80 39,88
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 257 507 560 000 9,77 9,79
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 791 959 895 150 30,04 30,10
12300 Fondy peněžního trhu 6 140 000 000 0,23 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 140 000 000 0,23 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 105 260 085 000 3,99 4,00
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 8 693 555 000 0,33 0,33
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 96 566 530 000 3,66 3,67
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 976 425 000 0,11 0,11
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 247 870 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 728 555 000 0,10 0,10
12600 Pomocné finanční instituce 4 341 400 000 0,16 0,16
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 19 000 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 322 400 000 0,16 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 153 791 570 000 5,83 5,84
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 374 390 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 077 340 000 0,19 0,19
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 148 339 840 000 5,63 5,64
12900 Penzijní fondy 415 039 405 000 15,74 15,77
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 844 695 000 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 413 194 710 000 15,67 15,70
13000 Vládní instituce 33 757 480 000 1,28 1,28
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 31 676 360 000 1,20 1,20
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 059 140 000 0,08 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 980 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 89 254 599 980 3,39 3,39
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 913 880 536 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 741 168 608 368 28,11 28,17
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 631 391 905 061 99,80 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 5 222 700 000 0,20  
  DLUHOPISY CELKEM 2 636 614 605 061 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 208 699 450 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.