CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2022

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.8.2022
11000 Nefinanční podniky 24 832 496 027 0,94 0,95
11001 Veřejné podniky nefinanční 21 689 340 000 0,82 0,83
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 3 133 456 027 0,12 0,12
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 9 700 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 762 384 843 985 66,96 67,09
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 067 362 327 485 40,55 40,63
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 253 548 214 000 9,63 9,65
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 813 814 113 485 30,92 30,98
12300 Fondy peněžního trhu 6 580 000 000 0,25 0,25
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 580 000 000 0,25 0,25
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 103 875 414 500 3,95 3,95
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 7 992 474 500 0,30 0,30
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 95 882 940 000 3,64 3,65
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 350 800 000 0,09 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 73 870 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 276 930 000 0,09 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 4 991 687 500 0,19 0,19
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 190 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 801 187 500 0,18 0,18
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 160 187 600 000 6,09 6,10
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 287 390 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 097 340 000 0,19 0,19
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 154 802 870 000 5,88 5,89
12900 Penzijní fondy 417 037 014 500 15,84 15,88
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 838 689 500 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 415 198 325 000 15,77 15,81
13000 Vládní instituce 35 563 520 000 1,35 1,35
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 519 350 000 1,27 1,28
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 022 190 000 0,08 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 980 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 88 552 419 980 3,36 3,37
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 886 990 536 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 712 527 464 533 27,07 27,13
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 626 747 735 061 99,80 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 5 311 200 000 0,20  
  DLUHOPISY CELKEM 2 632 058 935 061 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 200 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 215 592 810 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.