CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2022

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.7.2022
11000 Nefinanční podniky 24 115 476 027 0,94 0,95
11001 Veřejné podniky nefinanční 21 129 840 000 0,83 0,83
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 2 975 936 027 0,12 0,12
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 9 700 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 666 846 434 130 65,24 65,37
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 976 904 747 130 38,23 38,31
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 234 793 142 000 9,19 9,21
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 742 111 605 130 29,04 29,11
12300 Fondy peněžního trhu 6 080 000 000 0,24 0,24
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 080 000 000 0,24 0,24
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 103 016 391 000 4,03 4,04
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 7 398 521 000 0,29 0,29
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 95 617 870 000 3,74 3,75
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 351 580 000 0,09 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 74 650 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 276 930 000 0,09 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 4 971 575 000 0,19 0,19
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 171 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 800 075 000 0,19 0,19
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 159 507 650 000 6,24 6,26
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 237 390 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 4 922 340 000 0,19 0,19
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 154 347 920 000 6,04 6,05
12900 Penzijní fondy 414 014 491 000 16,20 16,24
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 822 761 000 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 412 191 730 000 16,13 16,17
13000 Vládní instituce 35 021 590 000 1,37 1,37
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 027 350 000 1,29 1,30
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 972 260 000 0,08 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 980 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 87 733 339 980 3,43 3,44
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 749 960 536 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 733 259 434 388 28,70 28,76
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 549 726 235 061 99,79 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 5 412 000 000 0,21  
  DLUHOPISY CELKEM 2 555 138 235 061 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 000 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 203 652 810 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.