CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2022

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.6.2022
11000 Nefinanční podniky 23 282 286 014 0,93 0,93
11001 Veřejné podniky nefinanční 20 512 840 000 0,82 0,82
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 2 769 446 014 0,11 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 645 679 574 420 65,40 65,53
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 962 381 486 420 38,24 38,32
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 246 981 578 000 9,81 9,84
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 715 399 908 420 28,43 28,49
12300 Fondy peněžního trhu 6 030 000 000 0,24 0,24
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 6 030 000 000 0,24 0,24
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 99 602 194 000 3,96 3,97
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 7 130 094 000 0,28 0,28
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 92 472 100 000 3,67 3,68
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 352 080 000 0,09 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 75 150 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 276 930 000 0,09 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 5 654 250 000 0,22 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 168 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 5 485 750 000 0,22 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 157 758 500 000 6,27 6,28
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 217 390 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 4 532 340 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 153 008 770 000 6,08 6,09
12900 Penzijní fondy 411 901 064 000 16,37 16,40
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 807 104 000 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 410 093 960 000 16,30 16,33
13000 Vládní instituce 35 253 760 000 1,40 1,40
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 338 350 000 1,32 1,33
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 894 930 000 0,08 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 20 480 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 85 831 851 863 3,41 3,42
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 686 880 536 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 718 441 465 454 28,55 28,61
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 511 175 818 287 99,79 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 5 245 200 000 0,21  
  DLUHOPISY CELKEM 2 516 421 018 287 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 000 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 212 771 042 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.