CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2022

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.3.2022
11000 Nefinanční podniky 21 649 137 248 0,87 0,89
11001 Veřejné podniky nefinanční 18 967 800 000 0,76 0,78
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 2 681 337 248 0,11 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 613 618 482 705 64,61 66,55
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 935 939 402 705 37,48 38,60
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 215 549 080 000 8,63 8,89
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 720 390 322 705 28,85 29,71
12300 Fondy peněžního trhu 4 290 000 000 0,17 0,18
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 4 290 000 000 0,17 0,18
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 95 104 410 000 3,81 3,92
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 153 110 000 0,25 0,25
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 88 951 300 000 3,56 3,67
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 034 220 000 0,08 0,08
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 53 220 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 981 000 000 0,08 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 5 511 500 000 0,22 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 179 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 5 332 000 000 0,21 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 161 576 020 000 6,47 6,66
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 145 890 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 4 412 340 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 157 017 790 000 6,29 6,48
12900 Penzijní fondy 409 162 930 000 16,38 16,87
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 064 190 000 0,08 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 407 098 740 000 16,30 16,79
13000 Vládní instituce 33 448 310 000 1,34 1,38
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 31 406 490 000 1,26 1,30
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 019 340 000 0,08 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 22 480 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 84 036 685 672 3,37 3,47
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 679 500 536 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 669 407 834 059 26,81 27,61
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 424 839 950 220 97,10 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 72 468 050 000 2,90  
  DLUHOPISY CELKEM 2 497 308 000 220 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 250 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 233 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 224 259 330 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.