CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2021

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.12.2021
11000 Nefinanční podniky 19 543 721 014 0,83 0,85
11001 Veřejné podniky nefinanční 19 007 700 000 0,80 0,83
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 536 021 014 0,02 0,02
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 593 123 978 380 67,33 69,51
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 011 574 498 380 42,75 44,13
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 170 343 990 000 7,20 7,43
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 841 230 508 380 35,55 36,70
12300 Fondy peněžního trhu 3 800 000 000 0,16 0,17
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 800 000 000 0,16 0,17
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 86 368 880 000 3,65 3,77
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 401 800 000 0,14 0,15
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 82 967 080 000 3,51 3,62
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 720 500 000 0,07 0,08
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 27 500 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 693 000 000 0,07 0,07
12600 Pomocné finanční instituce 4 565 500 000 0,19 0,20
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 354 500 000 0,01 0,02
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 211 000 000 0,18 0,18
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 133 275 420 000 5,63 5,81
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 137 890 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 28 000 000 0,00 0,00
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 133 109 530 000 5,63 5,81
12900 Penzijní fondy 351 819 180 000 14,87 15,35
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 351 819 180 000 14,87 15,35
13000 Vládní instituce 30 782 980 000 1,30 1,34
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 30 151 780 000 1,27 1,32
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 631 200 000 0,03 0,03
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00 0,00
14000 Domácnosti 40 212 414 713 1,70 1,75
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 328 760 536 0,01 0,01
20000 Nerezidenti 608 010 728 442 25,70 26,53
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 292 002 583 085 96,87 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 74 085 700 000 3,13  
  DLUHOPISY CELKEM 2 366 088 283 085 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 10 302 170 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 033 580 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 203 237 350 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.