CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2021

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.10.2021
11000 Nefinanční podniky 19 068 951 014 0,84 0,87
11001 Veřejné podniky nefinanční 18 507 700 000 0,82 0,84
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 561 251 014 0,02 0,03
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 449 376 633 935 63,87 66,10
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 894 565 993 935 39,42 40,80
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 172 451 370 000 7,60 7,86
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 722 114 623 935 31,82 32,93
12300 Fondy peněžního trhu 3 450 000 000 0,15 0,16
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 450 000 000 0,15 0,16
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 81 811 980 000 3,61 3,73
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 296 800 000 0,15 0,15
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 78 515 180 000 3,46 3,58
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 708 000 000 0,08 0,08
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 15 000 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 693 000 000 0,07 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 3 812 900 000 0,17 0,17
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 218 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 594 400 000 0,16 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 121 668 510 000 5,36 5,55
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 26 390 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 28 000 000 0,00 0,00
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 121 614 120 000 5,36 5,55
12900 Penzijní fondy 342 359 250 000 15,09 15,61
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 342 359 250 000 15,09 15,61
13000 Vládní instituce 27 403 980 000 1,21 1,25
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 26 782 780 000 1,18 1,22
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 621 200 000 0,03 0,03
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00 0,00
14000 Domácnosti 39 900 540 141 1,76 1,82
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 327 410 000 0,01 0,01
20000 Nerezidenti 656 668 989 778 28,94 29,95
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 192 746 504 868 96,63 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 76 474 650 000 3,37  
  DLUHOPISY CELKEM 2 269 221 154 868 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 30 100 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 111 950 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 311 369 090 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.