CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2021

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.9.2021
11000 Nefinanční podniky 19 146 451 014 0,85 0,88
11001 Veřejné podniky nefinanční 18 557 700 000 0,83 0,85
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 588 751 014 0,03 0,03
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 429 831 277 335 63,64 65,86
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 883 763 537 335 39,33 40,71
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 174 590 680 000 7,77 8,04
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 709 172 857 335 31,56 32,67
12300 Fondy peněžního trhu 3 310 000 000 0,15 0,15
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 310 000 000 0,15 0,15
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 78 687 480 000 3,50 3,62
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 196 800 000 0,14 0,15
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 75 490 680 000 3,36 3,48
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 693 000 000 0,08 0,08
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 693 000 000 0,08 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 3 682 100 000 0,16 0,17
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 203 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 478 600 000 0,15 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 119 510 310 000 5,32 5,51
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 26 390 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 28 000 000 0,00 0,00
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 119 455 920 000 5,32 5,50
12900 Penzijní fondy 339 184 850 000 15,10 15,62
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 339 184 850 000 15,10 15,62
13000 Vládní instituce 27 299 180 000 1,21 1,26
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 26 547 980 000 1,18 1,22
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 751 200 000 0,03 0,03
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00 0,00
14000 Domácnosti 34 466 532 089 1,53 1,59
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 324 710 000 0,01 0,01
20000 Nerezidenti 659 807 250 996 29,37 30,39
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 170 875 401 434 96,62 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 76 010 150 000 3,38  
  DLUHOPISY CELKEM 2 246 885 551 434 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 401 247 060 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.