CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2021

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.8.2021
11000 Nefinanční podniky 17 795 451 014 0,76 0,79
11001 Veřejné podniky nefinanční 17 207 700 000 0,74 0,76
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 587 751 014 0,03 0,03
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 462 014 135 000 62,83 64,95
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 913 214 935 000 39,24 40,57
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 175 914 772 675 7,56 7,81
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 737 300 162 325 31,68 32,75
12300 Fondy peněžního trhu 3 540 000 000 0,15 0,16
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 540 000 000 0,15 0,16
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 78 196 690 000 3,36 3,47
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 390 190 000 0,15 0,15
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 74 806 500 000 3,21 3,32
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 693 000 000 0,07 0,08
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 693 000 000 0,07 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 3 774 500 000 0,16 0,17
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 203 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 571 000 000 0,15 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 121 204 130 000 5,21 5,38
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 37 690 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 35 000 000 0,00 0,00
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 121 131 440 000 5,21 5,38
12900 Penzijní fondy 340 390 880 000 14,63 15,12
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 340 390 880 000 14,63 15,12
13000 Vládní instituce 31 400 680 000 1,35 1,39
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 30 649 480 000 1,32 1,36
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 751 200 000 0,03 0,03
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00 0,00
14000 Domácnosti 34 494 692 089 1,48 1,53
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 335 910 000 0,01 0,01
20000 Nerezidenti 704 962 753 331 30,29 31,32
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 251 003 621 434 96,73 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 76 086 350 000 3,27  
  DLUHOPISY CELKEM 2 327 089 971 434 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 76 207 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 319 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 425 103 050 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář