CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2021

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.6.2021
11000 Nefinanční podniky 18 266 901 005 0,79 0,82
11001 Veřejné podniky nefinanční 17 712 200 000 0,77 0,80
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 554 701 005 0,02 0,02
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 420 672 623 255 61,83 63,94
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 894 853 007 755 38,94 40,27
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 175 569 500 000 7,64 7,90
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 719 283 507 755 31,30 32,37
12300 Fondy peněžního trhu 3 510 000 000 0,15 0,16
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 510 000 000 0,15 0,16
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 79 073 430 500 3,44 3,56
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 687 495 000 0,16 0,17
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 75 385 935 500 3,28 3,39
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 693 000 000 0,07 0,08
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 693 000 000 0,07 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 3 645 430 000 0,16 0,16
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 205 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 439 930 000 0,15 0,15
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 118 664 590 000 5,16 5,34
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 37 690 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 45 000 000 0,00 0,00
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 118 581 900 000 5,16 5,34
12900 Penzijní fondy 319 233 165 000 13,89 14,37
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 319 233 165 000 13,89 14,37
13000 Vládní instituce 31 862 180 000 1,39 1,43
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 31 110 980 000 1,35 1,40
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 751 200 000 0,03 0,03
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00 0,00
14000 Domácnosti 30 215 300 612 1,31 1,36
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 333 560 000 0,01 0,02
20000 Nerezidenti 720 587 590 063 31,36 32,43
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 221 938 154 935 96,70 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 75 903 150 000 3,30  
  DLUHOPISY CELKEM 2 297 841 304 935 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 28 991 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 84 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 406 909 790 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář