CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2021

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.4.2021
11000 Nefinanční podniky 18 752 901 005 0,83 0,85
11001 Veřejné podniky nefinanční 18 212 200 000 0,80 0,83
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 540 701 005 0,02 0,02
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 386 479 906 455 61,03 63,18
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 872 698 860 955 38,42 39,77
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 172 186 440 000 7,58 7,85
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 700 512 420 955 30,84 31,92
12300 Fondy peněžního trhu 3 760 000 000 0,17 0,17
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 760 000 000 0,17 0,17
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 74 651 460 500 3,29 3,40
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 732 695 000 0,16 0,17
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 70 918 765 500 3,12 3,23
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 605 000 000 0,07 0,07
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 605 000 000 0,07 0,07
12600 Pomocné finanční instituce 4 281 820 000 0,19 0,20
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 205 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 076 320 000 0,18 0,19
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 117 498 200 000 5,17 5,35
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 45 000 000 0,00 0,00
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 117 441 900 000 5,17 5,35
12900 Penzijní fondy 311 984 565 000 13,73 14,22
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 311 984 565 000 13,73 14,22
13000 Vládní instituce 31 156 180 000 1,37 1,42
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 30 394 980 000 1,34 1,39
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 761 200 000 0,03 0,03
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00 0,00
14000 Domácnosti 30 303 250 612 1,33 1,38
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 330 960 000 0,01 0,02
20000 Nerezidenti 727 515 586 863 32,03 33,15
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 194 538 784 935 96,61 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 77 084 450 000 3,39  
  DLUHOPISY CELKEM 2 271 623 234 935 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 121 883 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 261 050 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 378 360 930 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.