CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2021

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.3.2021
11000 Nefinanční podniky 18 736 901 005 0,85 0,90
11001 Veřejné podniky nefinanční 18 197 200 000 0,82 0,87
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 539 701 005 0,02 0,03
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 311 917 806 035 59,32 62,99
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 815 227 352 535 36,86 39,14
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 149 756 580 000 6,77 7,19
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 665 470 772 535 30,09 31,95
12300 Fondy peněžního trhu 3 810 000 000 0,17 0,18
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 810 000 000 0,17 0,18
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 70 470 708 500 3,19 3,38
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 776 075 000 0,17 0,18
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 66 694 633 500 3,02 3,20
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 605 000 000 0,07 0,08
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 605 000 000 0,07 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 4 345 320 000 0,20 0,21
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 203 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 141 820 000 0,19 0,20
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 115 986 600 000 5,24 5,57
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 45 000 000 0,00 0,00
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 115 930 300 000 5,24 5,57
12900 Penzijní fondy 300 472 825 000 13,59 14,43
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 300 472 825 000 13,59 14,43
13000 Vládní instituce 32 190 980 000 1,46 1,55
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 31 435 980 000 1,42 1,51
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 755 000 000 0,03 0,04
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00 0,00
14000 Domácnosti 27 043 533 091 1,22 1,30
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 325 060 000 0,01 0,02
20000 Nerezidenti 692 588 496 495 31,32 33,25
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 082 802 776 626 94,18 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 128 633 650 000 5,82  
  DLUHOPISY CELKEM 2 211 436 426 626 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 76 899 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 507 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 276 184 390 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.