CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2021

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 28.2.2021
11000 Nefinanční podniky 19 386 120 000 0,93 0,99
11001 Veřejné podniky nefinanční 18 045 240 000 0,86 0,92
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 340 880 000 0,06 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 237 340 830 185 59,18 63,06
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 676 549 341 685 32,36 34,48
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 134 625 880 000 6,44 6,86
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 541 923 461 685 25,92 27,62
12300 Fondy peněžního trhu 3 680 000 000 0,18 0,19
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 680 000 000 0,18 0,19
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 68 063 073 500 3,26 3,47
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 875 725 000 0,19 0,20
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 64 187 348 500 3,07 3,27
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 707 980 000 0,08 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 2 980 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 705 000 000 0,08 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 4 931 250 000 0,24 0,25
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 164 050 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 767 200 000 0,23 0,24
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 143 529 260 000 6,86 7,32
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 3 053 380 000 0,15 0,16
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 140 464 580 000 6,72 7,16
12900 Penzijní fondy 338 879 925 000 16,21 17,27
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 638 980 000 0,08 0,08
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 337 240 945 000 16,13 17,19
13000 Vládní instituce 34 035 410 000 1,63 1,73
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 32 520 940 000 1,56 1,66
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 505 210 000 0,07 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 9 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 27 876 267 536 1,33 1,42
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 712 270 000 0,08 0,09
20000 Nerezidenti 641 704 018 905 30,69 32,71
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 962 054 916 626 93,84 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 128 880 550 000 6,16  
  DLUHOPISY CELKEM 2 090 935 466 626 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 9 055 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 302 100 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 295 539 330 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.