CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2018

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.12.2018
11000 Nefinanční podniky 15 517 500 000 1,01 1,12
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 400 510 000 0,94 1,04
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 105 510 000 0,07 0,08
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 11 480 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 746 508 350 000 48,50 53,84
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 307 052 880 000 19,95 22,15
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 35 140 540 000 2,28 2,53
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 271 912 340 000 17,66 19,61
12300 Fondy peněžního trhu 2 760 000 000 0,18 0,20
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 2 760 000 000 0,18 0,20
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 38 159 540 000 2,48 2,75
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 321 870 000 0,41 0,46
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 31 837 670 000 2,07 2,30
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 50 000 000 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 50 000 000 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 4 463 930 000 0,29 0,32
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 199 800 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 264 130 000 0,28 0,31
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 134 219 880 000 8,72 9,68
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 90 200 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 645 960 000 0,11 0,12
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 132 483 720 000 8,61 9,56
12900 Penzijní fondy 259 802 120 000 16,88 18,74
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 259 802 120 000 16,88 18,74
13000 Vládní instituce 36 136 600 171 2,35 2,61
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 35 336 555 053 2,30 2,55
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 796 025 118 0,05 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 4 020 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 7 423 251 051 0,48 0,54
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 222 776 183 0,08 0,09
20000 Nerezidenti 579 650 570 957 37,66 41,81
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 386 459 048 362 90,07 100,00
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 152 877 850 000 9,93
DLUHOPISY CELKEM 1 539 336 898 362 100,00

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 9 779 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 509 900 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 42 696 410 000 Kč).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář