CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2018

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.10.2018
11000 Nefinanční podniky 15 662 036 432 1,00 1,10
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 545 710 000 0,93 1,03
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 104 846 432 0,07 0,08
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 11 480 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 778 914 140 000 49,57 54,95
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 358 575 770 000 22,82 25,29
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 27 468 310 000 1,75 1,94
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 331 107 460 000 21,07 23,36
12300 Fondy peněžního trhu 1 890 000 000 0,12 0,13
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 1 890 000 000 0,12 0,13
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 37 500 540 000 2,39 2,65
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 032 570 000 0,38 0,43
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 31 467 970 000 2,00 2,22
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 3 078 630 000 0,20 0,22
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 129 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 2 949 130 000 0,19 0,21
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 125 800 870 000 8,01 8,87
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 90 200 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 052 960 000 0,07 0,07
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 124 657 710 000 7,93 8,79
12900 Penzijní fondy 252 068 330 000 16,04 17,78
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 252 068 330 000 16,04 17,78
13000 Vládní instituce 35 320 498 936 2,25 2,49
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 34 224 145 231 2,18 2,41
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 092 333 705 0,07 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 4 020 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 16 159 797 096 1,03 1,14
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 294 416 345 0,08 0,09
20000 Nerezidenti 570 261 565 852 36,29 40,23
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 417 612 454 661 90,22 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 153 737 800 000 9,78  
  DLUHOPISY CELKEM 1 571 350 254 661 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 6 266 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 777 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 47 953 590 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář