CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2018

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.9.2018
11000 Nefinanční podniky 15 895 286 432 1,01 1,12
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 845 710 000 0,94 1,04
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 038 996 432 0,07 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 10 580 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 785 491 930 000 49,86 55,21
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 371 882 350 000 23,61 26,14
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 31 222 770 000 1,98 2,19
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 340 659 580 000 21,62 23,94
12300 Fondy peněžního trhu 990 000 000 0,06 0,07
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 990 000 000 0,06 0,07
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 37 271 840 000 2,37 2,62
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 052 570 000 0,38 0,43
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 31 219 270 000 1,98 2,19
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 3 039 010 000 0,19 0,21
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 129 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 2 909 510 000 0,18 0,20
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 124 658 220 000 7,91 8,76
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 037 960 000 0,07 0,07
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 123 545 060 000 7,84 8,68
12900 Penzijní fondy 247 650 510 000 15,72 17,41
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 12 550 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 247 637 960 000 15,72 17,40
13000 Vládní instituce 35 777 498 936 2,27 2,51
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 34 701 145 231 2,20 2,44
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 072 333 705 0,07 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 4 020 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 16 002 437 096 1,02 1,12
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 317 536 345 0,08 0,09
20000 Nerezidenti 568 325 755 852 36,08 39,94
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 422 810 444 661 90,32 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 152 533 650 000 9,68  
  DLUHOPISY CELKEM 1 575 344 094 661 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 155 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 270 350 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 44 933 590 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář