CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2018

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.8.2018
11000 Nefinanční podniky 15 676 326 432 1,00 1,10
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 640 550 000 0,93 1,03
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 025 196 432 0,07 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 10 580 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 799 456 900 000 50,84 56,31
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 396 809 600 000 25,24 27,95
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 31 432 470 000 2,00 2,21
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 365 377 130 000 23,24 25,74
12300 Fondy peněžního trhu 840 000 000 0,05 0,06
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 840 000 000 0,05 0,06
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 36 839 240 000 2,34 2,59
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 982 570 000 0,38 0,42
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 30 856 670 000 1,96 2,17
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 3 173 010 000 0,20 0,22
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 113 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 059 510 000 0,19 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 121 222 510 000 7,71 8,54
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 078 250 000 0,07 0,08
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 120 069 060 000 7,64 8,46
12900 Penzijní fondy 240 572 540 000 15,30 16,95
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 176 250 000 0,01 0,01
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 240 396 290 000 15,29 16,93
13000 Vládní instituce 34 293 088 936 2,18 2,42
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 33 246 735 231 2,11 2,34
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 043 253 705 0,07 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 3 100 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 15 839 487 524 1,01 1,12
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 186 446 345 0,08 0,08
20000 Nerezidenti 553 175 935 424 35,18 38,97
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 419 628 184 661 90,28 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 152 773 850 000 9,72  
  DLUHOPISY CELKEM 1 572 402 034 661 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 442 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 973 300 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 45 508 590 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář