CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2018

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.7.2018
11000 Nefinanční podniky 15 546 616 432 0,95 1,05
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 608 050 000 0,90 0,99
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 931 086 432 0,06 0,06
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 7 480 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 827 288 100 000 50,70 55,90
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 410 218 820 000 25,14 27,72
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 33 806 660 000 2,07 2,28
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 376 412 160 000 23,07 25,44
12300 Fondy peněžního trhu 590 000 000 0,04 0,04
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 590 000 000 0,04 0,04
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 37 359 740 000 2,29 2,52
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 536 570 000 0,34 0,37
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 31 823 170 000 1,95 2,15
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 2 998 010 000 0,18 0,20
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 131 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 2 866 510 000 0,18 0,19
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 127 768 910 000 7,83 8,63
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 198 640 000 0,07 0,08
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 126 495 070 000 7,75 8,55
12900 Penzijní fondy 248 352 620 000 15,22 16,78
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 176 250 000 0,01 0,01
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 248 176 370 000 15,21 16,77
13000 Vládní instituce 36 099 238 936 2,21 2,44
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 35 193 235 231 2,16 2,38
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 905 403 705 0,06 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 15 805 749 122 0,97 1,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 792 456 345 0,05 0,05
20000 Nerezidenti 584 281 403 826 35,81 39,48
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 479 813 564 661 90,68 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 152 020 100 000 9,32  
  DLUHOPISY CELKEM 1 631 833 664 661 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 494 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 49 050 720 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář