CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2018

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.6.2018
11000 Nefinanční podniky 16 339 386 432 1,01 1,12
11001 Veřejné podniky nefinanční 15 429 150 000 0,96 1,06
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 908 386 432 0,06 0,06
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 1 850 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 809 938 220 000 50,20 55,50
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 399 528 300 000 24,76 27,38
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 36 939 090 000 2,29 2,53
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 362 589 210 000 22,47 24,85
12300 Fondy peněžního trhu 470 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 470 000 000 0,03 0,03
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 35 948 740 000 2,23 2,46
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 346 570 000 0,33 0,37
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 30 602 170 000 1,90 2,10
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 3 432 750 000 0,21 0,24
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 111 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 321 250 000 0,21 0,23
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 126 696 460 000 7,85 8,68
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 147 640 000 0,07 0,08
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 125 473 620 000 7,78 8,60
12900 Penzijní fondy 243 861 970 000 15,11 16,71
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 138 130 000 0,01 0,01
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 243 723 840 000 15,11 16,70
13000 Vládní instituce 36 063 658 936 2,24 2,47
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 35 181 235 231 2,18 2,41
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 881 823 705 0,05 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 15 751 369 122 0,98 1,08
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 748 116 345 0,05 0,05
20000 Nerezidenti 580 477 103 826 35,98 39,78
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 459 317 854 661 90,44 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 154 193 600 000 9,56  
  DLUHOPISY CELKEM 1 613 511 454 661 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 644 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 50 870 720 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář