CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2018

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.4.2018
11000 Nefinanční podniky 15 556 886 432 0,96 1,10
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 674 150 000 0,91 1,04
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 882 736 432 0,05 0,06
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 790 439 960 000 48,87 55,87
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 388 153 850 000 24,00 27,43
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 32 310 690 000 2,00 2,28
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 355 843 160 000 22,00 25,15
12300 Fondy peněžního trhu 470 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 470 000 000 0,03 0,03
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 34 758 340 000 2,15 2,46
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 131 570 000 0,32 0,36
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 29 626 770 000 1,83 2,09
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 3 317 750 000 0,21 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 101 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 216 250 000 0,20 0,23
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 125 651 290 000 7,77 8,88
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 100 860 000 0,07 0,08
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 124 475 230 000 7,70 8,80
12900 Penzijní fondy 238 088 730 000 14,72 16,83
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 117 750 000 0,01 0,01
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 237 970 980 000 14,71 16,82
13000 Vládní instituce 36 433 412 820 2,25 2,58
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 35 084 886 091 2,17 2,48
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 347 926 729 0,08 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 21 285 731 821 1,32 1,50
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 114 943 227 0,07 0,08
20000 Nerezidenti 550 016 634 664 34,00 38,87
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 414 847 568 964 87,47 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 202 743 400 000 12,53  
  DLUHOPISY CELKEM 1 617 590 968 964 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 351 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 52 204 130 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář