CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2018

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.3.2018
11000 Nefinanční podniky 13 914 286 432 0,84 0,95
11001 Veřejné podniky nefinanční 13 162 850 000 0,79 0,90
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 751 436 432 0,05 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 871 085 330 000 52,38 59,62
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 472 281 610 000 28,40 32,33
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 33 349 910 000 2,01 2,28
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 438 931 700 000 26,39 30,04
12300 Fondy peněžního trhu 420 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 420 000 000 0,03 0,03
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 33 853 340 000 2,04 2,32
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 4 856 570 000 0,29 0,33
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 28 996 770 000 1,74 1,98
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 4 181 520 000 0,25 0,29
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 93 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 088 020 000 0,25 0,28
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 125 219 620 000 7,53 8,57
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 245 860 000 0,07 0,09
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 123 898 560 000 7,45 8,48
12900 Penzijní fondy 235 129 240 000 14,14 16,09
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 112 750 000 0,01 0,01
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 235 016 490 000 14,13 16,09
13000 Vládní instituce 35 578 792 820 2,14 2,44
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 34 271 366 091 2,06 2,35
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 306 826 729 0,08 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 21 230 141 821 1,28 1,45
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 042 463 227 0,06 0,07
20000 Nerezidenti 518 184 574 664 31,16 35,47
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 461 035 588 964 87,85 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 202 018 600 000 12,15  
  DLUHOPISY CELKEM 1 663 054 188 964 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 031 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 333 720 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 52 204 130 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář