CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2018

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 28.2.2018
11000 Nefinanční podniky 13 586 786 432 0,82 0,94
11001 Veřejné podniky nefinanční 12 842 850 000 0,78 0,89
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 743 936 432 0,05 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 831 384 100 000 50,38 57,41
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 436 364 780 000 26,44 30,13
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 32 423 930 000 1,96 2,24
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 403 940 850 000 24,48 27,89
12300 Fondy peněžního trhu 520 000 000 0,03 0,04
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 520 000 000 0,03 0,04
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 34 735 960 000 2,10 2,40
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 4 886 570 000 0,30 0,34
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 29 849 390 000 1,81 2,06
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 3 319 520 000 0,20 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 54 500 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 265 020 000 0,20 0,23
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 124 457 420 000 7,54 8,59
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 897 860 000 0,05 0,06
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 123 484 360 000 7,48 8,53
12900 Penzijní fondy 231 986 420 000 14,06 16,02
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 70 750 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 231 915 670 000 14,05 16,01
13000 Vládní instituce 35 013 992 820 2,12 2,42
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 33 706 566 091 2,04 2,33
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 306 826 729 0,08 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 20 986 051 821 1,27 1,45
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 043 363 227 0,06 0,07
20000 Nerezidenti 546 196 394 664 33,10 37,72
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 448 210 688 964 87,76 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 201 969 700 000 12,24  
  DLUHOPISY CELKEM 1 650 180 388 964 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 4 377 000 000 Kč. 
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 52 204 130 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář