CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2017

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.12.2017
11000 Nefinanční podniky 13 827 216 432 0,88 1,01
11001 Veřejné podniky nefinanční 13 068 100 000 0,83 0,95
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 738 016 432 0,05 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 21 100 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 730 350 910 000 46,42 53,28
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 323 392 340 000 20,55 23,59
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 29 139 000 000 1,85 2,13
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 294 253 340 000 18,70 21,46
12300 Fondy peněžního trhu 785 000 000 0,05 0,06
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 785 000 000 0,05 0,06
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 37 746 880 000 2,40 2,75
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 446 570 000 0,35 0,40
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 32 300 310 000 2,05 2,36
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 2 985 620 000 0,19 0,22
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 42 500 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 2 943 120 000 0,19 0,21
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 129 227 180 000 8,21 9,43
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 847 610 000 0,05 0,06
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 128 304 370 000 8,15 9,36
12900 Penzijní fondy 236 213 890 000 15,01 17,23
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 40 250 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 236 173 640 000 15,01 17,23
13000 Vládní instituce 33 989 742 159 2,16 2,48
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 32 594 315 430 2,07 2,38
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 394 826 729 0,09 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 20 891 402 482 1,33 1,52
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 036 413 227 0,07 0,08
20000 Nerezidenti 570 793 584 664 36,28 41,64
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 370 889 268 964 87,12 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 202 619 500 000 12,88  
  DLUHOPISY CELKEM 1 573 508 768 964 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 13 200 670 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 2 944 250 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 48 529 130 000 Kč).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.