CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2017

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.11.2017
11000 Nefinanční podniky 13 790 710 030 0,86 0,99
11001 Veřejné podniky nefinanční 13 020 100 000 0,81 0,93
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 749 510 030 0,05 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 21 100 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 732 271 590 000 45,76 52,39
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 341 882 080 000 21,37 24,46
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 30 367 260 000 1,90 2,17
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 311 514 820 000 19,47 22,29
12300 Fondy peněžního trhu 842 000 000 0,05 0,06
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 842 000 000 0,05 0,06
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 37 357 210 000 2,33 2,67
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 146 570 000 0,32 0,37
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 32 210 640 000 2,01 2,30
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 1 324 490 000 0,08 0,09
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 35 000 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 1 289 490 000 0,08 0,09
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 122 675 320 000 7,67 8,78
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 55 200 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 822 610 000 0,05 0,06
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 121 797 510 000 7,61 8,71
12900 Penzijní fondy 228 190 490 000 14,26 16,33
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 39 250 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 228 151 240 000 14,26 16,32
13000 Vládní instituce 34 228 787 180 2,14 2,45
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 32 714 331 184 2,04 2,34
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 513 855 996 0,09 0,11
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 29 582 079 479 1,85 2,12
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 478 182 340 0,09 0,11
20000 Nerezidenti 586 376 784 847 36,65 41,95
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 397 728 133 876 87,35 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 202 388 350 000 12,65  
  DLUHOPISY CELKEM 1 600 116 483 876 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 9 373 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 51 826 130 000 Kč).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář