CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2017

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.10.2017
11000 Nefinanční podniky 13 358 510 030 0,82 0,94
11001 Veřejné podniky nefinanční 12 620 100 000 0,78 0,89
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 717 310 030 0,04 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 21 100 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 683 356 860 000 42,14 48,20
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 311 898 690 000 19,24 22,00
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 26 744 130 000 1,65 1,89
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 285 154 560 000 17,59 20,11
12300 Fondy peněžního trhu 922 000 000 0,06 0,07
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 922 000 000 0,06 0,07
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 34 657 990 000 2,14 2,44
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 4 686 570 000 0,29 0,33
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 29 971 420 000 1,85 2,11
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 0 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 1 296 490 000 0,08 0,09
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 17 000 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 1 279 490 000 0,08 0,09
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 116 888 170 000 7,21 8,24
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 40 200 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 468 610 000 0,03 0,03
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 116 379 360 000 7,18 8,21
12900 Penzijní fondy 217 693 520 000 13,43 15,35
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 27 450 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 217 666 070 000 13,42 15,35
13000 Vládní instituce 32 995 217 180 2,03 2,33
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 31 510 761 184 1,94 2,22
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 483 855 996 0,09 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 29 503 253 211 1,82 2,08
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 518 182 340 0,09 0,11
20000 Nerezidenti 657 117 941 115 40,53 46,35
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 417 849 963 876 87,44 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 203 656 900 000 12,56  
  DLUHOPISY CELKEM 1 621 506 863 876 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 8 974 000 000 Kč. 
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 76 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 50 826 130 000 Kč).

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.