CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2016

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.12.2016
11000 Nefinanční podniky 16 311 470 030 1,05 1,21
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 502 450 000 0,93 1,08
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 297 350 030 0,08 0,10
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 511 670 000 0,03 0,04
12000 Finanční instituce 825 253 050 000 53,00 61,42
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 389 910 710 000 25,04 29,02
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 32 890 650 000 2,11 2,45
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 357 020 060 000 22,93 26,57
12300 Fondy peněžního trhu 596 000 000 0,04 0,04
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 596 000 000 0,04 0,04
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 40 690 490 000 2,61 3,03
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 7 201 300 000 0,46 0,54
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 33 489 190 000 2,15 2,49
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 440 000 000 0,16 0,18
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 440 000 000 0,16 0,18
12600 Pomocné finanční instituce 1 590 590 000 0,10 0,12
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 53 470 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 537 120 000 0,10 0,11
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 330 000 000 0,02 0,02
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 330 000 000 0,02 0,02
12800 Pojišťovací společnosti 136 387 880 000 8,76 10,15
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 153 500 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 573 000 000 0,04 0,04
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 135 661 380 000 8,71 10,10
12900 Penzijní fondy 253 307 380 000 16,27 18,85
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 29 650 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 253 277 730 000 16,27 18,85
13000 Vládní instituce 40 941 577 968 2,63 3,05
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 38 633 442 718 2,48 2,88
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 272 135 250 0,15 0,17
13140 Fondy sociálního zabezpečení 36 000 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 35 354 585 371 2,27 2,63
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 729 571 312 0,11 0,13
20000 Nerezidenti 424 003 669 059 27,23 31,56
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 343 593 923 740 86,29 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 213 507 100 000 13,71  
  DLUHOPISY CELKEM 1 557 101 023 740 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 21 043 620 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 10 470 670 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 73 403 910 000 Kč).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.