CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2016

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.10.2016
11000 Nefinanční podniky 16 105 611 650 1,02 1,19
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 517 450 000 0,92 1,07
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 375 491 650 0,09 0,10
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 212 670 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 841 856 420 000 53,37 62,32
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 423 286 230 000 26,83 31,33
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 33 754 950 000 2,14 2,50
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 389 531 280 000 24,69 28,84
12300 Fondy peněžního trhu 453 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 453 000 000 0,03 0,03
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 36 844 390 000 2,34 2,73
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 6 175 240 000 0,39 0,46
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 30 669 150 000 1,94 2,27
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 440 000 000 0,15 0,18
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 440 000 000 0,15 0,18
12600 Pomocné finanční instituce 1 438 590 000 0,09 0,11
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 63 470 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 375 120 000 0,09 0,10
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 133 503 380 000 8,46 9,88
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 153 500 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 731 000 000 0,05 0,05
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 132 618 880 000 8,41 9,82
12900 Penzijní fondy 243 890 830 000 15,46 18,05
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 28 650 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 243 862 180 000 15,46 18,05
13000 Vládní instituce 37 144 989 324 2,35 2,75
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 34 769 009 511 2,20 2,57
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 240 878 563 0,14 0,17
13140 Fondy sociálního zabezpečení 135 101 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 56 701 712 449 3,59 4,20
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 995 298 775 0,13 0,15
20000 Nerezidenti 397 078 523 725 25,17 29,39
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 350 882 555 923 85,64 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 226 506 950 000 14,36  
  DLUHOPISY CELKEM 1 577 389 505 923 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 15 415 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 4 069 430 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 104 334 110 000 Kč).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.