CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2016

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.8.2016
11000 Nefinanční podniky 15 949 481 650 0,99 1,15
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 193 100 000 0,88 1,02
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 533 711 650 0,09 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 222 670 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 902 839 180 000 55,90 65,01
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 478 269 160 000 29,61 34,44
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 41 381 010 000 2,56 2,98
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 436 888 150 000 27,05 31,46
12300 Fondy peněžního trhu 396 000 000 0,02 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 396 000 000 0,02 0,03
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 36 855 930 000 2,28 2,65
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 5 574 760 000 0,35 0,40
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 31 281 170 000 1,94 2,25
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 445 740 000 0,15 0,18
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 5 740 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 440 000 000 0,15 0,18
12600 Pomocné finanční instituce 1 429 690 000 0,09 0,10
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 69 570 000 0,00 0,01
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 360 120 000 0,08 0,10
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 134 532 320 000 8,33 9,69
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 041 720 000 0,06 0,08
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 133 345 300 000 8,26 9,60
12900 Penzijní fondy 248 910 340 000 15,41 17,92
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 34 250 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 248 876 090 000 15,41 17,92
13000 Vládní instituce 41 203 025 045 2,55 2,97
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 38 844 839 511 2,41 2,80
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 158 384 284 0,13 0,16
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 801 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 56 913 036 824 3,52 4,10
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 106 433 054 0,13 0,15
20000 Nerezidenti 369 709 842 502 22,89 26,62
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 388 720 999 075 85,98 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 226 383 700 000 14,02  
  DLUHOPISY CELKEM 1 615 104 699 075 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 4 610 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 5 758 800 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 112 896 070 000 Kč).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář