CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2016

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.7.2016
11000 Nefinanční podniky 15 902 671 650 0,98 1,14
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 143 100 000 0,87 1,02
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 536 901 650 0,10 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 222 670 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 914 233 430 000 56,56 65,77
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 498 596 600 000 30,84 35,87
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 42 822 270 000 2,65 3,08
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 455 774 330 000 28,19 32,79
12300 Fondy peněžního trhu 396 000 000 0,02 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 396 000 000 0,02 0,03
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 35 893 930 000 2,22 2,58
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 5 304 760 000 0,33 0,38
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 30 589 170 000 1,89 2,20
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 446 060 000 0,15 0,18
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 6 060 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 440 000 000 0,15 0,18
12600 Pomocné finanční instituce 1 329 690 000 0,08 0,10
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 69 570 000 0,00 0,01
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 260 120 000 0,08 0,09
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 136 267 820 000 8,43 9,80
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 207 720 000 0,07 0,09
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 134 914 800 000 8,35 9,71
12900 Penzijní fondy 239 303 330 000 14,80 17,22
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 34 250 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 239 269 080 000 14,80 17,21
13000 Vládní instituce 41 555 980 972 2,57 2,99
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 39 227 795 438 2,43 2,82
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 128 384 284 0,13 0,15
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 801 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 56 923 370 897 3,52 4,10
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 113 633 054 0,13 0,15
20000 Nerezidenti 359 252 252 502 22,22 25,85
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 389 981 339 075 85,99 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 226 552 400 000 14,01  
  DLUHOPISY CELKEM 1 616 533 739 075 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 796 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 7 428 010 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 111 696 070 000 Kč).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.