CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2016

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.6.2016
11000 Nefinanční podniky 16 350 971 650 1,00 1,16
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 570 800 000 0,89 1,04
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 557 501 650 0,10 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 222 670 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 921 917 850 000 56,42 65,54
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 509 553 630 000 31,19 36,23
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 46 268 670 000 2,83 3,29
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 463 284 960 000 28,35 32,94
12300 Fondy peněžního trhu 401 000 000 0,02 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 401 000 000 0,02 0,03
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 33 715 250 000 2,06 2,40
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 5 118 760 000 0,31 0,36
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 28 596 490 000 1,75 2,03
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 446 060 000 0,15 0,17
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 6 060 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 440 000 000 0,15 0,17
12600 Pomocné finanční instituce 1 431 690 000 0,09 0,10
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 161 570 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 270 120 000 0,08 0,09
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 135 916 640 000 8,32 9,66
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 249 490 000 0,08 0,09
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 134 521 850 000 8,23 9,56
12900 Penzijní fondy 238 453 580 000 14,59 16,95
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 33 900 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 238 419 680 000 14,59 16,95
13000 Vládní instituce 41 825 969 892 2,56 2,97
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 39 597 784 358 2,42 2,82
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 028 384 284 0,12 0,14
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 801 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 56 933 471 977 3,48 4,05
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 143 633 054 0,13 0,15
20000 Nerezidenti 367 422 142 502 22,49 26,12
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 406 594 039 075 86,09 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 227 296 300 000 13,91  
  DLUHOPISY CELKEM 1 633 890 339 075 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 894 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 9 304 290 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 105 696 070 000 Kč).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář