CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2016

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.1.2016
11000 Nefinanční podniky 15 883 871 725 0,97 1,13
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 080 800 000 0,86 1,00
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 575 201 725 0,10 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 227 870 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 949 825 110 000 58,13 67,43
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 551 760 670 000 33,77 39,17
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 53 231 240 000 3,26 3,78
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 498 529 430 000 30,51 35,39
12300 Fondy peněžního trhu 516 000 000 0,03 0,04
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 516 000 000 0,03 0,04
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 32 410 590 000 1,98 2,30
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 4 514 860 000 0,28 0,32
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 27 895 730 000 1,71 1,98
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 745 880 000 0,17 0,19
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 5 880 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 740 000 000 0,17 0,19
12600 Pomocné finanční instituce 2 844 690 000 0,17 0,20
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 279 570 000 0,02 0,02
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 565 120 000 0,16 0,18
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 8 000 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 8 000 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 134 820 370 000 8,25 9,57
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 470 390 000 0,09 0,10
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 133 204 680 000 8,15 9,46
12900 Penzijní fondy 224 718 910 000 13,75 15,95
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 18 900 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 224 700 010 000 13,75 15,95
13000 Vládní instituce 43 968 793 024 2,69 3,12
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 41 565 110 737 2,54 2,95
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 203 881 037 0,13 0,16
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 801 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 63 044 629 561 3,86 4,48
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 568 280 280 0,16 0,18
20000 Nerezidenti 333 398 234 537 20,40 23,67
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 408 688 919 127 86,22 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 225 229 050 000 13,78  
  DLUHOPISY CELKEM 1 633 917 969 127 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 966 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 5 744 450 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 87 302 150 000 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.