CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2015

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2015
11000 Nefinanční podniky 17 407 728 450 1,09 1,27
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 511 888 375 0,97 1,13
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 658 330 075 0,10 0,12
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 237 510 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 976 972 100 000 61,07 71,11
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 573 353 400 000 35,84 41,73
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 53 941 180 000 3,37 3,93
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 519 412 220 000 32,47 37,81
12300 Fondy peněžního trhu 436 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 436 000 000 0,03 0,03
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 31 791 300 000 1,99 2,31
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 5 125 360 000 0,32 0,37
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 26 665 940 000 1,67 1,94
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 003 580 000 0,13 0,15
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 3 580 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 000 000 000 0,13 0,15
12600 Pomocné finanční instituce 3 202 910 000 0,20 0,23
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 611 870 000 0,04 0,04
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 591 040 000 0,16 0,19
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 33 000 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 33 000 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 142 212 090 000 8,89 10,35
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 443 870 000 0,09 0,11
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 140 622 920 000 8,79 10,24
12900 Penzijní fondy 223 939 820 000 14,00 16,30
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 18 500 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 223 921 320 000 14,00 16,30
13000 Vládní instituce 45 077 024 997 2,82 3,28
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 42 478 797 500 2,66 3,09
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 398 677 497 0,15 0,17
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 550 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 73 401 563 771 4,59 5,34
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 834 434 440 0,18 0,21
20000 Nerezidenti 258 193 257 717 16,14 18,79
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 373 886 109 375 85,88 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 225 952 000 000 14,12  
  DLUHOPISY CELKEM 1 599 838 109 375 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých z majetkového účtu Ministerstva financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 11 873 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 33 346 940 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 78 354 190 000 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.