CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2015

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2015
11000 Nefinanční podniky 20 159 128 450 1,27 1,48
11001 Nefinanční podniky veřejné 17 409 438 375 1,09 1,28
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 2 505 480 075 0,16 0,18
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 244 210 000 0,02 0,02
12000 Finanční instituce 977 662 790 000 61,40 71,96
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 574 596 450 000 36,08 42,30
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 56 744 720 000 3,56 4,18
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 517 851 730 000 32,52 38,12
12300 Fondy peněžního trhu 367 000 000 0,02 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 367 000 000 0,02 0,03
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 32 808 810 000 2,06 2,42
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 6 135 870 000 0,39 0,45
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 26 672 940 000 1,68 1,96
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 003 040 000 0,13 0,15
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 3 040 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 000 000 000 0,13 0,15
12600 Pomocné finanční instituce 3 484 180 000 0,22 0,26
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 630 670 000 0,04 0,05
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 853 510 000 0,18 0,21
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 33 000 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 33 000 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 145 252 980 000 9,12 10,69
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 146 000 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 576 670 000 0,10 0,12
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 143 530 310 000 9,01 10,57
12900 Penzijní fondy 219 117 330 000 13,76 16,13
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 13 350 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 219 103 980 000 13,76 16,13
13000 Vládní instituce 48 144 424 997 3,02 3,54
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 45 550 397 500 2,86 3,35
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 394 477 497 0,15 0,18
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 550 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 73 600 773 110 4,62 5,42
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 934 724 440 0,18 0,22
20000 Nerezidenti 236 028 108 262 14,82 17,37
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 358 529 949 259 85,31 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 233 843 000 000 14,69  
  DLUHOPISY CELKEM 1 592 372 949 259 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých z majetkového účtu Ministerstva financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 11 121 620 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 17 784 770 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 72 040 410 000 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.