CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2014sektor


v Kč
Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2014
11000 Nefinanční podniky 20 191 365 000 1,26 1,52
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 953 890 000 0,99 1,20
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 691 795 000 0,17 0,20
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 545 680 000 0,10 0,12
12000 Finanční instituce 1 020 981 030 000 63,62 76,80
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 611 230 490 000 38,09 45,98
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 13 460 470 000 0,84 1,01
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 50 053 670 000 3,12 3,77
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 547 716 350 000 34,13 41,20
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 365 660 000 1,71 2,06
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 911 800 000 0,31 0,37
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 453 860 000 1,40 1,69
12400 Pomocné finanční instituce 14 757 340 000 0,92 1,11
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 240 840 000 0,70 0,85
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 048 280 000 0,07 0,08
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 468 220 000 0,15 0,19
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 367 627 540 000 22,91 27,65
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 983 220 000 0,87 1,05
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 489 560 000 0,09 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 352 154 760 000 21,94 26,49
13000 Vládní instituce 20 008 420 345 1,25 1,51
13110 Ústřední vládní instituce2) 16 749 700 000 1,04 1,26
13130 Místní vládní instituce 3 055 970 345 0,19 0,23
13140 Fondy sociálního zabezpečení 202 750 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 76 260 990 305 4,75 5,74
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 628 728 013 0,23 0,27
20000 Nerezidenti 188 264 450 026 11,73 14,16
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 329 334 983 689 82,84 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 275 389 222 500 17,16  
  DLUHOPISY CELKEM 1 604 724 206 189 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 29 533 770 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 58 617 120 000 Kč).

3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 10 074 920 000 Kč.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.