CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2014

sektor v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2014
11000 Nefinanční podniky 22 539 358 042 1,39 1,73
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 388 190 000 0,95 1,18
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 792 288 042 0,17 0,21
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 4 358 880 000 0,27 0,34
12000 Finanční instituce 977 742 980 000 60,22 75,23
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 576 950 990 000 35,53 44,39
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 14 878 830 000 0,92 1,14
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 40 650 080 000 2,50 3,13
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 521 422 080 000 32,11 40,12
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 25 483 240 000 1,57 1,96
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 617 740 000 0,28 0,36
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 865 500 000 1,29 1,61
12400 Pomocné finanční instituce 14 430 140 000 0,89 1,11
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 163 840 000 0,69 0,86
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 019 560 000 0,06 0,08
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 246 740 000 0,14 0,17
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 360 878 610 000 22,23 27,77
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 983 220 000 0,86 1,08
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 371 960 000 0,08 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 345 523 430 000 21,28 26,59
13000 Vládní instituce 20 516 235 488 1,26 1,58
13110 Ústřední vládní instituce2) 16 849 200 000 1,04 1,30
13130 Místní vládní instituce 3 464 285 488 0,21 0,27
13140 Fondy sociálního zabezpečení 202 750 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 81 947 308 615 5,05 6,31
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 238 986 255 0,26 0,33
20000 Nerezidenti 192 697 430 406 11,87 14,83
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 299 682 298 806 80,04 100,00
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 324 051 095 250 19,96
DLUHOPISY CELKEM 1 623 733 394 056 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 26 857 810 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 64 317 850 000 Kč).

 3)korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 4 854 190 000 Kč.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář