CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2013

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2013
11000 Nefinanční podniky 23 059 958 042 1,41
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 099 600 000 0,86
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 891 858 042 0,30
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 4 068 500 000 0,25
12000 Finanční instituce 1 003 788 180 000 61,46
12100 Centrální banka 18 521 770 000 1,13
12200 Ostatní měnově finanční instituce 596 885 840 000 36,54
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 24 106 120 000 1,48
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 39 628 720 000 2,43
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 533 151 000 000 32,64
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 26 931 280 000 1,65
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 908 850 000 0,30
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 022 430 000 1,35
12400 Pomocné finanční instituce 24 327 000 000 1,49
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 23 434 200 000 1,43
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 892 800 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 337 122 290 000 20,64
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 11 712 220 000 0,72
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 489 760 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 323 920 310 000 19,83
13000 Vládní instituce 68 108 890 964 4,17
13110 Ústřední vládní instituce 64 649 200 000 3,96
13130 Místní vládní instituce 3 275 190 964 0,20
13140 Fondy sociálního zabezpečení 184 500 000 0,01
14000 Domácnosti 55 448 007 447 3,39
  z toho spořicí státní dluhopisy 51 620 457 447 3,16
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 785 539 841 0,17
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 668 619 841 0,10
20000 Nerezidenti 167 129 038 872 10,23
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 276 778 872 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM2) 1 320 319 615 166 80,84
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 313 013 876 750 19,16
  DLUHOPISY CELKEM 1 633 333 491 916 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 3 880 000 000 Kč

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.