CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2013

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2013
11000 Nefinanční podniky 24 705 768 042 1,49
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 651 800 000 0,88
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 436 568 042 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 617 400 000 0,34
12000 Finanční instituce 1 018 083 890 000 61,28
12100 Centrální banka 14 452 360 000 0,87
12200 Ostatní měnově finanční instituce 615 484 970 000 37,05
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 15 257 790 000 0,92
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 42 506 060 000 2,56
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 557 721 120 000 33,57
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 226 210 000 1,64
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 068 080 000 0,31
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 158 130 000 1,33
12400 Pomocné finanční instituce 23 765 140 000 1,43
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 22 816 200 000 1,37
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 948 940 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 337 155 210 000 20,29
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 12 539 220 000 0,75
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 511 780 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 323 104 210 000 19,45
13000 Vládní instituce 67 485 930 964 4,06
13110 Ústřední vládní instituce 63 872 200 000 3,84
13130 Místní vládní instituce 3 425 990 964 0,21
13140 Fondy sociálního zabezpečení 187 740 000 0,01
14000 Domácnosti 54 633 341 770 3,29
  z toho spořicí státní dluhopisy 51 590 731 770 3,11
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 092 889 841 0,19
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 668 619 841 0,10
20000 Nerezidenti 179 555 618 872 10,81
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 276 788 872 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 347 557 439 489 81,12
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 313 730 104 750 18,88
  DLUHOPISY CELKEM 1 661 287 544 239 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 1 000 000 000 Kč

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář