CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2013

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2013
11000 Nefinanční podniky 23 411 588 042 1,45
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 597 000 000 0,97
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 3 328 458 042 0,21
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 4 486 130 000 0,28
12000 Finanční instituce 909 675 050 000 56,44
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 523 073 690 000 32,45
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 11 911 850 000 0,74
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 32 832 330 000 2,04
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 478 329 510 000 29,68
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 24 939 370 000 1,55
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 522 910 000 0,28
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 416 460 000 1,27
12400 Pomocné finanční instituce 17 924 570 000 1,11
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 15 813 620 000 0,98
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 110 950 000 0,13
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 343 737 420 000 21,33
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 12 579 620 000 0,78
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 440 410 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 329 717 390 000 20,46
13000 Vládní instituce 75 660 585 488 4,69
13110 Ústřední vládní instituce 71 738 630 000 4,45
13130 Místní vládní instituce 3 717 755 488 0,23
13140 Fondy sociálního zabezpečení 204 200 000 0,01
14000 Domácnosti 81 932 152 042 5,08
z toho spořicí státní dluhopisy 79 839 462 042 4,95
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 271 816 255 0,27
z toho spořicí státní dluhopisy 2 698 036 255 0,17
20000 Nerezidenti 193 193 178 043 11,99
z toho spořicí státní dluhopisy 1 021 838 043 0,06
Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 288 144 369 870 79,92
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 323 681 958 750 20,08
DLUHOPISY CELKEM 1 611 826 328 620 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 0 Kč

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář