CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2013

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2013
11000 Nefinanční podniky 23 943 388 042 1,48
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 915 600 000 0,99
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 563 878 042 0,28
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 3 463 910 000 0,21
12000 Finanční instituce 986 805 810 000 61,20
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 606 677 610 000 37,63
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 18 220 840 000 1,13
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 44 419 470 000 2,75
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 544 037 300 000 33,74
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 722 890 000 1,72
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 196 660 000 0,32
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 526 230 000 1,40
12400 Pomocné finanční instituce 16 981 070 000 1,05
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 054 820 000 1,00
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 926 250 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 335 424 240 000 20,80
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 12 584 220 000 0,78
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 499 680 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 321 340 340 000 19,93
13000 Vládní instituce 48 906 593 604 3,03
13110 Ústřední vládní instituce 44 630 320 000 2,77
13130 Místní vládní instituce 4 096 383 604 0,25
13140 Fondy sociálního zabezpečení 179 890 000 0,01
14000 Domácnosti 68 716 173 588 4,26
  z toho spořicí státní dluhopisy 66 371 903 588 4,12
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 045 407 798 0,25
  z toho spořicí státní dluhopisy 2 538 517 798 0,16
20000 Nerezidenti 166 861 442 831 10,35
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 359 872 831 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 299 278 815 863 80,58
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 313 146 781 750 19,42
  DLUHOPISY CELKEM 1 612 425 597 613 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 2 584 000 000 Kč

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.