CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2013

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2013
11000 Nefinanční podniky 22 732 668 042 1,41
11001 Nefinanční podniky veřejné 16 555 600 000 1,03
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 431 078 042 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 745 990 000 0,11
12000 Finanční instituce 966 479 960 000 59,90
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 590 603 530 000 36,60
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 19 496 640 000 1,21
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 42 141 560 000 2,61
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 528 965 330 000 32,78
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 270 370 000 1,69
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 098 140 000 0,32
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 172 230 000 1,37
12400 Pomocné finanční instituce 17 519 970 000 1,09
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 617 120 000 1,03
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 902 850 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 331 086 090 000 20,52
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 12 584 220 000 0,78
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 517 980 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 316 983 890 000 19,64
13000 Vládní instituce 64 643 993 604 4,01
13110 Ústřední vládní instituce 60 368 320 000 3,74
13130 Místní vládní instituce 4 093 283 604 0,25
13140 Fondy sociálního zabezpečení 182 390 000 0,01
14000 Domácnosti 68 843 912 588 4,27
  z toho spořicí státní dluhopisy 66 372 212 588 4,11
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 038 937 798 0,25
  z toho spořicí státní dluhopisy 2 538 517 798 0,16
20000 Nerezidenti 172 911 363 831 10,72
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 359 563 831 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 299 650 835 863 80,54
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 313 963 263 000 19,46
  DLUHOPISY CELKEM 1 613 614 098 863 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 2 722 000 000 Kč

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.