CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2010

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 276 577 427 400 100,00
11000 Nefinanční podniky 15 365 766 500 1,20
11001 Nefinanční podniky veřejné 11 346 700 000 0,89
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 091 360 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 927 706 500 0,15
12000 Finanční instituce 830 413 269 250 65,05
12100 Centrální banka 24 076 910 000 1,89
12200 Ostatní měnově finanční instituce 464 740 544 250 36,41
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 20 028 692 500 1,57
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 45 316 200 000 3,55
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 399 395 651 750 31,29
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 15 522 105 000 1,22
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 11 500 000 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 059 380 000 0,40
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 10 451 225 000 0,82
12400 Pomocné finanční instituce 16 720 400 000 1,31
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 253 700 000 1,27
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 466 700 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 309 353 310 000 24,23
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 8 326 220 000 0,65
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 113 454 540 000 8,89
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 187 572 550 000 14,69
13000 Vládní instituce 26 752 030 000 2,10
13110 Ústřední vládní instituce 25 066 000 000 1,96
13130 Místní vládní instituce 1 456 030 000 0,11
13140 Fondy sociálního zabezpečení 230 000 000 0,02
14000 Domácnosti 9 239 520 000 0,72
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 443 260 000 0,11
20000 Nerezidenti 373 327 731 650 29,24
  Neidentifikovaní držitelé 20 035 850 000 1,57
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 268 519 001 600 100,00
11000 Nefinanční podniky 16 306 044 750 1,29
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 436 200 000 0,98
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 903 250 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 966 594 750 0,16
12000 Finanční instituce 829 327 123 425 65,38
12100 Centrální banka 24 041 580 000 1,90
12200 Ostatní měnově finanční instituce 463 481 820 925 36,54
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 22 798 898 750 1,80
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 1 433 800 000 0,11
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 439 249 122 175 34,63
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 16 420 517 500 1,29
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 11 000 000 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 888 340 000 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 11 521 177 500 0,91
12400 Pomocné finanční instituce 16 626 450 000 1,31
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 059 750 000 1,27
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 566 700 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 308 756 755 000 24,34
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 8 326 220 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 309 860 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 299 120 675 000 23,58
13000 Vládní instituce 22 467 610 000 1,77
13110 Ústřední vládní instituce 20 800 000 000 1,64
13130 Místní vládní instituce 1 439 110 000 0,11
13140 Fondy sociálního zabezpečení 228 500 000 0,02
14000 Domácnosti 8 828 280 000 0,70
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 407 890 000 0,11
20000 Nerezidenti 370 948 593 425 29,24
  Neidentifikovaní držitelé 19 233 460 000 1,52
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 265 551 166 700 100,00
11000 Nefinanční podniky 15 954 799 625 1,26
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 296 200 000 0,97
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 772 050 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 886 549 625 0,15
12000 Finanční instituce 818 419 252 063 64,67
12100 Centrální banka 23 000 000 000 1,82
12200 Ostatní měnově finanční instituce 456 052 498 313 36,04
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 22 877 460 625 1,81
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 1 423 800 000 0,11
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 431 751 237 688 34,12
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 17 201 261 250 1,36
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 10 000 000 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 888 340 000 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 12 302 921 250 0,97
12400 Pomocné finanční instituce 15 565 590 000 1,23
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 15 041 450 000 1,19
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 524 140 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 306 599 902 500 24,23
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 8 326 220 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 257 860 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 297 015 822 500 23,47
13000 Vládní instituce 30 350 110 000 2,40
13110 Ústřední vládní instituce 28 770 000 000 2,27
13130 Místní vládní instituce 1 364 610 000 0,11
13140 Fondy sociálního zabezpečení 215 500 000 0,02
14000 Domácnosti 9 044 940 000 0,71
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 318 840 000 0,10
20000 Nerezidenti 371 551 055 013 29,36
  Neidentifikovaní držitelé 18 912 170 000 1,49
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 321 848 209 400 100,00
11000 Nefinanční podniky 16 193 792 000 1,23
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 553 550 000 0,95
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 039 190 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 601 052 000 0,12
12000 Finanční instituce 862 558 037 000 65,25
12100 Centrální banka 29 621 860 000 2,24
12200 Ostatní měnově finanční instituce 487 212 827 000 36,86
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 22 831 720 000 1,73
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 1 273 800 000 0,10
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 463 107 307 000 35,03
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 18 679 000 000 1,41
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 10 000 000 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 868 340 000 0,37
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 13 800 660 000 1,04
12400 Pomocné finanční instituce 15 127 280 000 1,14
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 15 015 280 000 1,14
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 000 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 311 917 070 000 23,60
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 8 814 520 000 0,67
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 301 660 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 301 800 890 000 22,83
13000 Vládní instituce 36 608 040 000 2,77
13110 Ústřední vládní instituce 35 391 000 000 2,68
13130 Místní vládní instituce 957 340 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 259 700 000 0,02
14000 Domácnosti 9 854 980 000 0,75
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 470 110 000 0,11
20000 Nerezidenti 374 193 130 400 28,31
  Neidentifikovaní držitelé 20 970 120 000 1,59
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 242 482 479 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 16 761 180 000 1,35
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 117 350 000 1,06
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 051 900 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 591 930 000 0,13
12000 Finanční instituce 852 680 664 000 68,63
12100 Centrální banka 29 467 000 000 2,37
12200 Ostatní měnově finanční instituce 483 411 544 000 38,91
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 21 711 520 000 1,75
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 1 073 800 000 0,09
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 460 626 224 000 37,07
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 15 309 080 000 1,23
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 74 400 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 800 620 000 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 10 434 060 000 0,84
12400 Pomocné finanční instituce 15 206 660 000 1,22
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 15 094 660 000 1,21
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 000 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 309 286 380 000 24,89
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 8 811 520 000 0,71
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 419 660 000 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 299 055 200 000 24,07
13000 Vládní instituce 23 375 520 000 1,88
13110 Ústřední vládní instituce 22 131 000 000 1,78
13130 Místní vládní instituce 945 820 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 298 700 000 0,02
14000 Domácnosti 10 274 950 000 0,83
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 406 310 000 0,11
20000 Nerezidenti 316 962 225 000 25,51
  Neidentifikovaní držitelé 21 021 630 000 1,69
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 221 026 036 600 100,00
11000 Nefinanční podniky 15 424 770 000 1,26
11001 Nefinanční podniky veřejné 11 917 350 000 0,98
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 915 490 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 591 930 000 0,13
12000 Finanční instituce 826 527 073 500 67,69
12100 Centrální banka 31 467 000 000 2,58
12200 Ostatní měnově finanční instituce 461 875 303 500 37,83
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 21 739 920 000 1,78
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 1 038 500 000 0,09
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 439 096 883 500 35,96
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 14 573 410 000 1,19
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 74 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 807 850 000 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 691 560 000 0,79
12400 Pomocné finanční instituce 15 055 150 000 1,23
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 14 943 150 000 1,22
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 000 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 303 556 210 000 24,86
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 8 538 520 000 0,70
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 459 660 000 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 293 558 030 000 24,04
13000 Vládní instituce 34 878 920 000 2,86
13110 Ústřední vládní instituce 33 799 000 000 2,77
13130 Místní vládní instituce 793 220 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 286 700 000 0,02
14000 Domácnosti 10 581 800 000 0,87
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 347 310 000 0,11
20000 Nerezidenti 311 472 923 100 25,51
  Neidentifikovaní držitelé 20 793 240 000 1,70
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 184 833 825 300 100,00
11000 Nefinanční podniky 14 979 450 000 1,26
11001 Nefinanční podniky veřejné 11 906 350 000 1,00
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 892 330 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 180 770 000 0,10
12000 Finanční instituce 824 779 076 875 69,61
12100 Centrální banka 24 200 000 000 2,04
12200 Ostatní měnově finanční instituce 457 213 086 875 38,59
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 20 763 020 000 1,75
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 1 137 340 000 0,10
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 435 312 726 875 36,74
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 32 038 750 000 2,70
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 73 900 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 187 000 000 0,44
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 26 777 850 000 2,26
12400 Pomocné finanční instituce 13 615 080 000 1,15
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 13 502 600 000 1,14
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 297 712 160 000 25,13
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 172 520 000 0,61
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 408 660 000 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 289 130 980 000 24,40
13000 Vládní instituce 24 387 840 000 2,06
13110 Ústřední vládní instituce 23 302 000 000 1,97
13130 Místní vládní instituce 825 140 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 260 700 000 0,02
14000 Domácnosti 9 801 020 000 0,83
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 361 900 000 0,11
20000 Nerezidenti 309 524 538 425 26,12
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 166 771 795 400 100,00
11000 Nefinanční podniky 16 559 450 000 1,42
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 559 550 000 1,16
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 819 130 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 180 770 000 0,10
12000 Finanční instituce 823 169 744 500 70,55
12100 Centrální banka 33 140 000 000 2,84
12200 Ostatní měnově finanční instituce 446 066 134 500 38,23
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 18 762 220 000 1,61
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 908 840 000 0,08
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 426 395 074 500 36,54
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 32 669 200 000 2,80
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 73 700 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 177 450 000 0,44
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 27 418 050 000 2,35
12400 Pomocné finanční instituce 14 120 130 000 1,21
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 13 911 650 000 1,19
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 208 480 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 297 174 280 000 25,47
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 172 520 000 0,61
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 460 200 000 0,13
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 288 541 560 000 24,73
13000 Vládní instituce 20 795 540 000 1,78
13110 Ústřední vládní instituce 19 747 000 000 1,69
13130 Místní vládní instituce 822 840 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 225 700 000 0,02
14000 Domácnosti 9 781 640 000 0,84
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 273 000 000 0,11
20000 Nerezidenti 295 192 420 900 25,30
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 145 278 000 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 16 012 750 000 1,40
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 070 400 000 1,14
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 761 580 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 180 770 000 0,10
12000 Finanční instituce 804 896 086 500 70,28
12100 Centrální banka 33 200 000 000 2,90
12200 Ostatní měnově finanční instituce 433 352 666 500 37,84
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 18 043 420 000 1,58
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 670 000 000 0,06
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 414 639 246 500 36,20
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 31 179 550 000 2,72
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 73 500 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 158 000 000 0,45
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 25 948 050 000 2,27
12400 Pomocné finanční instituce 12 270 420 000 1,07
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 12 084 940 000 1,06
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 185 480 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 294 893 450 000 25,75
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 172 520 000 0,63
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 257 470 000 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 286 463 460 000 25,01
13000 Vládní instituce 18 789 540 000 1,64
13110 Ústřední vládní instituce 17 748 000 000 1,55
13130 Místní vládní instituce 815 840 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 225 700 000 0,02
14000 Domácnosti 9 912 780 000 0,87
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 189 600 000 0,10
20000 Nerezidenti 294 477 244 000 25,71
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 156 133 080 300 100,00
11000 Nefinanční podniky 14 797 910 000 1,28
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 008 030 000 1,04
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 808 430 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 981 450 000 0,08
12000 Finanční instituce 804 050 132 500 69,55
12100 Centrální banka 44 093 230 000 3,81
12200 Ostatní měnově finanční instituce 422 056 612 500 36,51
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 18 113 820 000 1,57
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 670 000 000 0,06
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 403 272 792 500 34,88
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 30 765 790 000 2,66
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 73 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 111 400 000 0,44
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 25 581 390 000 2,21
12400 Pomocné finanční instituce 12 220 730 000 1,06
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 12 108 250 000 1,05
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 294 913 770 000 25,51
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 170 720 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 334 470 000 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 286 408 580 000 24,77
13000 Vládní instituce 26 383 050 000 2,28
13110 Ústřední vládní instituce 25 333 000 000 2,19
13130 Místní vládní instituce 826 850 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 223 200 000 0,02
14000 Domácnosti 11 428 160 000 0,99
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 191 070 000 0,10
20000 Nerezidenti 298 282 757 800 25,80
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 132 752 511 100 100,00
11000 Nefinanční podniky 15 123 680 000 1,34
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 484 030 000 1,10
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 930 830 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 708 820 000 0,06
12000 Finanční instituce 787 636 488 500 69,53
12100 Centrální banka 42 410 000 000 3,74
12200 Ostatní měnově finanční instituce 408 960 608 500 36,10
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 17 193 030 000 1,52
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 540 000 000 0,05
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 391 227 578 500 34,54
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 30 326 290 000 2,68
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 73 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 129 570 000 0,45
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 25 123 720 000 2,22
12400 Pomocné finanční instituce 12 197 160 000 1,08
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 12 084 680 000 1,07
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 293 742 430 000 25,93
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 167 220 000 0,63
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 338 320 000 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 285 236 890 000 25,18
13000 Vládní instituce 20 375 550 000 1,80
13110 Ústřední vládní instituce 19 310 000 000 1,70
13130 Místní vládní instituce 842 350 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 223 200 000 0,02
14000 Domácnosti 11 773 290 000 1,04
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 159 980 000 0,10
20000 Nerezidenti 296 683 522 600 26,19
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 126 399 954 200 100,00
11000 Nefinanční podniky 12 591 650 000 1,12
11001 Nefinanční podniky veřejné 10 445 200 000 0,93
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 894 430 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 252 020 000 0,02
12000 Finanční instituce 780 815 980 500 69,32
12100 Centrální banka 53 329 920 000 4,73
12200 Ostatní měnově finanční instituce 395 739 890 500 35,13
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 15 569 030 000 1,38
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 540 000 000 0,05
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 379 630 860 500 33,70
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 927 890 000 2,48
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 73 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 135 030 000 0,46
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 719 860 000 2,02
12400 Pomocné finanční instituce 10 150 450 000 0,90
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 10 037 970 000 0,89
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 293 667 830 000 26,07
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 431 220 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 368 270 000 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 284 868 340 000 25,29
13000 Vládní instituce 28 148 850 000 2,50
13110 Ústřední vládní instituce 27 086 000 000 2,40
13130 Místní vládní instituce 839 650 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 223 200 000 0,02
14000 Domácnosti 11 992 470 000 1,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 145 380 000 0,10
20000 Nerezidenti 291 705 623 700 25,90
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2010
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.