CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2006

[k lednu 2006] [k únoru 2006] [k březnu 2006] [k dubnu 2006] [ke květnu 2006] [k červnu 2006] [k červenci 2006] [k srpnu 2006] [k září 2006] [k říjnu 2006] [k listopadu 2006] [k prosinci 2006]

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 652 334 700 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 552 650 000 0,70
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 472 280 000 0,53
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 080 370 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 -
12000 Finanční instituce 478 844 771 600 73,40
12100 Centrální banka 0 -
12200 Ostatní měnově finanční instituce 297 116 141 600 45,55
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 928 650 000 0,91
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 132 268 070 000 20,28
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 158 919 421 600 24,36
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 34 777 580 000 5,33
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 150 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 31 404 100 000 4,81
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 223 480 000 0,49
12400 Pomocné finanční instituce 3 499 070 000 0,54
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 -
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 329 070 000 0,51
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 170 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 143 451 980 000 21,99
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 306 000 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 51 899 960 000 7,96
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 87 246 020 000 13,37
13000 Vládní instituce 8 860 710 000 1,36
13110 Ústřední vládní instituce 8 311 000 000 1,27
13130 Místní vládní instituce 502 500 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 47 210 000 0,01
14000 Domácnosti 1 361 950 000 0,21
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 168 990 000 0,03
20000 Nerezidenti 158 545 628 900 24,30
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2006

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 663 954 446 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 557 350 000 0,69
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 491 280 000 0,53
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 066 070 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 488 510 101 600 73,58
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 302 164 821 600 45,51
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 7 023 100 000 1,06
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 135 548 070 000 20,42
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 159 593 651 600 24,04
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 32 691 980 000 4,92
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 150 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 29 337 100 000 4,42
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 204 880 000 0,48
12400 Pomocné finanční instituce 4 198 110 000 0,63
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 028 110 000 0,61
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 170 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 149 455 190 000 22,51
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 306 000 000 0,65
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 54 475 410 000 8,20
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 90 673 780 000 13,66
13000 Vládní instituce 8 825 910 000 1,33
13110 Ústřední vládní instituce 8 281 000 000 1,25
13130 Místní vládní instituce 496 800 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 48 110 000 0,01
14000 Domácnosti 1 540 960 000 0,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 148 990 000 0,02
20000 Nerezidenti 160 371 134 650 24,15
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2006

 

 

  v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 667 438 199 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 795 300 000 0,72
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 734 480 000 0,56
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 060 820 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 490 154 781 600 73,44
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 301 361 501 600 45,15
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 6 824 730 000 1,02
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 133 548 070 000 20,01
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 160 988 701 600 24,12
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 32 484 980 000 4,87
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 150 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 29 099 100 000 4,36
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 235 880 000 0,48
12400 Pomocné finanční instituce 4 423 980 000 0,66
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 253 980 000 0,64
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 170 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 151 884 320 000 22,76
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 341 000 000 0,65
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 55 997 040 000 8,39
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 91 546 280 000 13,72
13000 Vládní instituce 8 381 600 000 1,26
13110 Ústřední vládní instituce 7 887 000 000 1,18
13130 Místní vládní instituce 450 600 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 44 000 000 0,01
14000 Domácnosti 1 567 540 000 0,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 141 090 000 0,02
20000 Nerezidenti 162 397 888 150 24,33
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2006
 

 

  v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 678 969 331 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 896 170 000 0,72
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 834 480 000 0,56
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 061 690 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 500 706 611 600 73,75
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 306 283 361 600 45,11
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 7 361 190 000 1,08
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 135 791 950 000 20,00
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 163 130 221 600 24,03
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 32 989 980 000 4,86
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 150 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 29 549 100 000 4,35
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 290 880 000 0,48
12400 Pomocné finanční instituce 4 623 460 000 0,68
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 453 460 000 0,66
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 170 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 156 809 810 000 23,10
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 341 000 000 0,64
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 58 909 710 000 8,68
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 93 559 100 000 13,78
13000 Vládní instituce 8 815 490 000 1,30
13110 Ústřední vládní instituce 8 334 000 000 1,23
13130 Místní vládní instituce 438 000 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 43 490 000 0,01
14000 Domácnosti 1 627 540 000 0,24
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 143 790 000 0,02
20000 Nerezidenti 162 779 729 900 23,97
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2006

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 688 826 080 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 814 970 000 0,70
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 860 580 000 0,56
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 954 390 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 509 787 051 600 74,01
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 314 118 991 600 45,60
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 7 026 580 000 1,02
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 139 491 950 000 20,25
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 167 600 461 600 24,33
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 33 640 210 000 4,88
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 150 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 17 266 100 000 2,51
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 16 224 110 000 2,36
12400 Pomocné finanční instituce 3 644 380 000 0,53
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 224 380 000 0,47
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 420 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 158 383 470 000 22,99
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 341 000 000 0,63
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 59 621 620 000 8,66
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 94 420 850 000 13,71
13000 Vládní instituce 8 344 790 000 1,21
13110 Ústřední vládní instituce 7 890 000 000 1,15
13130 Místní vládní instituce 439 300 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 15 490 000 0,00
14000 Domácnosti 1 600 370 000 0,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 142 540 000 0,02
20000 Nerezidenti 164 136 358 650 23,83
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2006
 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 696 112 014 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 684 370 000 0,67
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 648 580 000 0,52
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 035 790 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 515 520 591 600 74,06
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 320 400 251 600 46,03
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 8 267 860 000 1,19
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 139 094 950 000 19,98
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 173 037 441 600 24,86
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 33 125 210 000 4,76
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 180 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 16 637 100 000 2,39
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 16 308 110 000 2,34
12400 Pomocné finanční instituce 3 744 960 000 0,54
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 324 960 000 0,48
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 420 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 158 250 170 000 22,73
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 347 100 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 59 922 220 000 8,61
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 93 980 850 000 13,50
13000 Vládní instituce 9 276 180 000 1,33
13110 Ústřední vládní instituce 8 580 000 000 1,23
13130 Místní vládní instituce 606 080 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 90 100 000 0,01
14000 Domácnosti 1 483 570 000 0,21
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 136 040 000 0,02
20000 Nerezidenti 165 011 263 150 23,70
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2006
 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 700 437 296 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 575 750 000 0,65
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 576 580 000 0,51
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 999 170 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 520 287 261 600 74,28
12100 Centrální banka 103 000 000 0,01
12200 Ostatní měnově finanční instituce 322 026 411 600 45,98
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 9 440 930 000 1,35
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 138 879 950 000 19,83
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 173 705 531 600 24,80
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 32 280 210 000 4,61
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 180 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 16 031 100 000 2,29
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 16 069 110 000 2,29
12400 Pomocné finanční instituce 4 123 970 000 0,59
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 703 970 000 0,53
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 420 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 161 753 670 000 23,09
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 367 100 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 56 413 820 000 8,05
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 100 972 750 000 14,42
13000 Vládní instituce 9 625 090 000 1,37
13110 Ústřední vládní instituce 9 034 000 000 1,29
13130 Místní vládní instituce 574 980 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 16 110 000 0,00
14000 Domácnosti 1 525 660 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 136 040 000 0,02
20000 Nerezidenti 164 287 494 900 23,45
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2006

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 704 037 900 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 959 640 000 0,70
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 928 160 000 0,56
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 031 480 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 523 367 171 600 74,34
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 321 542 731 600 45,67
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 9 401 010 000 1,34
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 138 726 950 000 19,70
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 173 414 771 600 24,63
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 32 202 760 000 4,57
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 180 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 15 374 100 000 2,18
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 16 648 660 000 2,36
12400 Pomocné finanční instituce 3 872 630 000 0,55
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 452 630 000 0,49
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 420 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 165 749 050 000 23,54
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 377 100 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 58 400 820 000 8,30
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 102 971 130 000 14,63
13000 Vládní instituce 10 118 260 000 1,44
13110 Ústřední vládní instituce 9 414 500 000 1,34
13130 Místní vládní instituce 638 450 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 65 310 000 0,01
14000 Domácnosti 1 571 380 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 147 040 000 0,02
20000 Nerezidenti 163 874 409 150 23,28
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2006

 

  v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 711 258 266 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 032 040 000 0,71
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 056 260 000 0,57
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 975 780 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 530 492 991 600 74,59
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 322 384 971 600 45,33
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 8 523 720 000 1,20
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 139 442 950 000 19,61
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 174 418 301 600 24,52
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 35 631 760 000 5,01
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 210 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 184 100 000 2,70
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 16 237 660 000 2,28
12400 Pomocné finanční instituce 3 990 770 000 0,56
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 570 770 000 0,50
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 420 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 168 485 490 000 23,69
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 397 100 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 61 709 320 000 8,68
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 102 379 070 000 14,39
13000 Vládní instituce 9 580 480 000 1,35
13110 Ústřední vládní instituce 8 963 500 000 1,26
13130 Místní vládní instituce 564 400 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 52 580 000 0,01
14000 Domácnosti 1 514 170 000 0,21
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 147 040 000 0,02
20000 Nerezidenti 164 491 544 900 23,13
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2006

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 697 032 471 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 661 460 000 0,67
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 691 140 000 0,53
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 970 320 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 521 305 511 600 74,79
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 312 749 271 600 44,87
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 8 972 830 000 1,29
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 129 130 610 000 18,53
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 174 645 831 600 25,06
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 37 173 560 000 5,33
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 210 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 930 100 000 2,86
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 17 033 460 000 2,44
12400 Pomocné finanční instituce 4 824 710 000 0,69
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 404 710 000 0,63
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 420 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 166 557 970 000 23,90
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 394 600 000 0,63
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 63 549 270 000 9,12
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 98 614 100 000 14,15
13000 Vládní instituce 9 883 680 000 1,42
13110 Ústřední vládní instituce 9 334 500 000 1,34
13130 Místní vládní instituce 532 300 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 16 880 000 0,00
14000 Domácnosti 1 556 770 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 152 040 000 0,02
20000 Nerezidenti 159 473 009 400 22,88
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2006

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 725 304 788 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 151 060 000 0,71
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 183 140 000 0,58
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 914 970 000 0,13
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 52 950 000 0,01
12000 Finanční instituce 540 082 441 600 74,46
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 325 162 771 600 44,83
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 8 746 930 000 1,21
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 136 179 610 000 18,78
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 180 236 231 600 24,85
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 37 091 120 000 5,11
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 210 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 605 100 000 2,70
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 17 276 020 000 2,38
12400 Pomocné finanční instituce 5 188 650 000 0,72
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 758 650 000 0,66
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 430 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 172 639 900 000 23,80
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 424 600 000 0,61
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 67 031 270 000 9,24
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 101 184 030 000 13,95
13000 Vládní instituce 10 391 780 000 1,43
13110 Ústřední vládní instituce 9 798 500 000 1,35
13130 Místní vládní instituce 576 400 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 16 880 000 0,00
14000 Domácnosti 1 600 660 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 152 460 000 0,02
20000 Nerezidenti 167 926 386 900 23,15
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2006

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 765 026 904 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 039 200 000 0,66
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 991 940 000 0,52
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 994 310 000 0,13
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 52 950 000 0,01
12000 Finanční instituce 568 614 001 600 74,33
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 346 649 391 600 45,31
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 8 036 910 000 1,05
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 143 192 610 000 18,72
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 195 419 871 600 25,54
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 36 703 320 000 4,80
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 210 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 18 643 100 000 2,44
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 17 850 220 000 2,33
12400 Pomocné finanční instituce 4 873 690 000 0,64
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 443 690 000 0,58
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 430 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 180 387 600 000 23,58
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 429 600 000 0,58
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 70 298 470 000 9,19
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 105 659 530 000 13,81
13000 Vládní instituce 9 937 680 000 1,30
13110 Ústřední vládní instituce 9 487 000 000 1,24
13130 Místní vládní instituce 422 600 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 28 080 000 0,00
14000 Domácnosti 1 686 780 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 152 460 000 0,02
20000 Nerezidenti

179 596 783 150

23,48

Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2006
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.