CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2002

[k lednu 2002] [k únoru 2002] [k březnu 2002] [k dubnu 2002] [ke květnu 2002] [k červnu 2002] [k červenci 2002] [k srpnu 2002] [k září 2002] [k říjnu 2002] [k listopadu 2002] [k prosinci 2002]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 323 939 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 713 218 000 2,07
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 555 100 000 1,71
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 093 154 000 0,34
103 Nefinanční podniky a korporace 64 964 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 231 357 786 000 71,42
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 156 076 319 000 48,18
421 Veřejné peněžní instituce 4 415 490 000 1,36
422 Soukromé peněžní instituce 84 998 300 000 26,24
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 66 662 529 000 20,58
430 Jiné úvěrové instituce 46 384 750 000 14,32
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 35 474 770 000 10,95
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 909 980 000 3,37
440 Peněžní pomocné instituce 14 348 047 000 4,43
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 11 594 490 000 3,58
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 642 789 000 0,51
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 110 768 000 0,34
450 Investiční privatizační fondy 4 948 100 000 1,53
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 024 600 000 1,24
453 IPF pod zahraniční kontrolou 923 500 000 0,29
460 Investiční společnosti 9 600 570 000 2,96
462 Soukromé investiční společnosti 9 600 570 000 2,96
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 61 666 312 000 19,04
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 430 000 000 1,98
502 Soukromé pojišťovací společnosti 37 130 800 000 11,46
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 18 105 512 000 5,59
600 Vládní sektor 4 899 995 000 1,51
610 Ústřední vládní sektor 4 686 000 000 1,45
630 Místní vládní sektor 173 995 000 0,05
640 Fondy sociálního zabezpečení 40 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 78 044 000 0,02
800 Domácnosti 1 934 855 000 0,60
900 Zbytek světa 17 289 250 000 5,34
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 346 090 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 8 612 218 000 2,49
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 434 100 000 2,15
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 115 154 000 0,32
103 Nefinanční podniky a korporace 62 964 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 252 345 436 000 72,91
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 170 318 029 000 49,21
421 Veřejné peněžní instituce 4 262 860 000 1,23
422 Soukromé peněžní instituce 84 559 180 000 24,43
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 81 495 989 000 23,55
430 Jiné úvěrové instituce 48 949 100 000 14,14
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 37 070 770 000 10,71
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 11 878 330 000 3,43
440 Peněžní pomocné instituce 14 000 637 000 4,05
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 11 924 490 000 3,45
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 685 689 000 0,49
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 390 458 000 0,11
450 Investiční privatizační fondy 4 712 300 000 1,36
452 Soukromé investiční privatizační fondy 3 306 800 000 0,96
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 405 500 000 0,41
460 Investiční společnosti 14 365 370 000 4,15
462 Soukromé investiční společnosti 14 365 370 000 4,15
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 63 681 482 000 18,40
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 547 000 000 1,89
502 Soukromé pojišťovací společnosti 38 765 220 000 11,20
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 18 369 262 000 5,31
600 Vládní sektor 6 492 895 000 1,88
610 Ústřední vládní sektor 6 254 000 000 1,81
630 Místní vládní sektor 178 895 000 0,05
640 Fondy sociálního zabezpečení 60 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 86 044 000 0,02
800 Domácnosti 1 963 605 000 0,57
900 Zbytek světa 12 908 780 000 3,73
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 350 541 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 11 025 218 000 3,15
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 9 798 100 000 2,80
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 164 154 000 0,33
103 Nefinanční podniky a korporace 62 964 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 249 027 786 000 71,04
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 164 294 879 000 46,87
421 Veřejné peněžní instituce 4 590 790 000 1,31
422 Soukromé peněžní instituce 80 768 390 000 23,04
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 78 935 699 000 22,52
430 Jiné úvěrové instituce 52 281 700 000 14,91
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 39 926 810 000 11,39
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 12 354 890 000 3,52
440 Peněžní pomocné instituce 14 538 877 000 4,15
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 12 311 490 000 3,51
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 744 229 000 0,50
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 483 158 000 0,14
450 Investiční privatizační fondy 5 234 870 000 1,49
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 049 370 000 1,16
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 185 500 000 0,34
460 Investiční společnosti 12 677 460 000 3,62
462 Soukromé investiční společnosti 12 677 460 000 3,62
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 64 613 912 000 18,43
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 377 000 000 1,82
502 Soukromé pojišťovací společnosti 38 992 150 000 11,12
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 19 244 762 000 5,49
600 Vládní sektor 7 184 895 000 2,05
610 Ústřední vládní sektor 6 921 000 000 1,97
630 Místní vládní sektor 203 895 000 0,06
640 Fondy sociálního zabezpečení 60 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 98 244 000 0,03
800 Domácnosti 1 968 065 000 0,56
900 Zbytek světa 16 623 340 000 4,74
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 359 319 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 12 933 718 000 3,60
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 11 656 100 000 3,24
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 229 654 000 0,34
103 Nefinanční podniky a korporace 47 964 000 0,01
400 Peněžní instituce a korporace 255 054 046 000 70,98
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 172 545 939 000 48,02
421 Veřejné peněžní instituce 4 404 490 000 1,23
422 Soukromé peněžní instituce 81 227 170 000 22,61
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 86 914 279 000 24,19
430 Jiné úvěrové instituce 53 852 700 000 14,99
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 41 470 810 000 11,54
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 12 381 890 000 3,45
440 Peněžní pomocné instituce 13 859 387 000 3,86
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 11 655 490 000 3,24
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 745 129 000 0,49
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 458 768 000 0,13
450 Investiční privatizační fondy 2 943 140 000 0,82
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 647 640 000 0,46
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 295 500 000 0,36
460 Investiční společnosti 11 852 880 000 3,30
462 Soukromé investiční společnosti 11 852 880 000 3,30
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 62 803 102 000 17,48
501 Veřejné pojišťovací společnosti 5 869 000 000 1,63
502 Soukromé pojišťovací společnosti 36 747 910 000 10,23
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 20 186 192 000 5,62
600 Vládní sektor 7 174 255 000 2,00
610 Ústřední vládní sektor 6 875 000 000 1,91
630 Místní vládní sektor 229 255 000 0,06
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 135 484 000 0,04
800 Domácnosti 1 971 365 000 0,55
900 Zbytek světa 19 247 490 000 5,36
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 371 316 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 18 164 368 000 4,89
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 16 898 400 000 4,55
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 214 004 000 0,33
103 Nefinanční podniky a korporace 51 964 000 0,01
400 Peněžní instituce a korporace 258 482 306 000 69,61
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 168 728 039 000 45,44
421 Veřejné peněžní instituce 4 673 490 000 1,26
422 Soukromé peněžní instituce 77 307 220 000 20,82
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 86 747 329 000 23,36
430 Jiné úvěrové instituce 55 629 820 000 14,98
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 42 747 930 000 11,51
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 12 881 890 000 3,47
440 Peněžní pomocné instituce 14 103 437 000 3,80
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 12 000 490 000 3,23
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 797 679 000 0,48
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 305 268 000 0,08
450 Investiční privatizační fondy 3 563 140 000 0,96
452 Soukromé investiční privatizační fondy 2 267 640 000 0,61
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 295 500 000 0,35
460 Investiční společnosti 16 457 870 000 4,43
462 Soukromé investiční společnosti 16 457 870 000 4,43
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 66 570 932 000 17,93
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 221 000 000 1,68
502 Soukromé pojišťovací společnosti 39 383 340 000 10,61
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 20 966 592 000 5,65
600 Vládní sektor 7 134 555 000 1,92
610 Ústřední vládní sektor 6 794 000 000 1,83
630 Místní vládní sektor 260 555 000 0,07
640 Fondy sociálního zabezpečení 80 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 148 604 000 0,04
800 Domácnosti 1 988 455 000 0,54
900 Zbytek světa 18 827 240 000 5,07
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 383 575 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 17 713 208 000 4,62
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 16 519 100 000 4,31
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 109 744 000 0,29
103 Nefinanční podniky a korporace pod zahraniční kontrolou 84 364 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 268 969 396 000 70,12
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 173 595 639 000 45,26
421 Veřejné peněžní instituce 5 026 490 000 1,31
422 Soukromé peněžní instituce 77 440 710 000 20,19
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 91 128 439 000 23,76
430 Jiné úvěrové instituce 57 908 810 000 15,10
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 44 792 930 000 11,68
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 13 115 880 000 3,42
440 Peněžní pomocné instituce 14 382 367 000 3,75
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 11 869 490 000 3,09
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 748 559 000 0,46
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 764 318 000 0,20
450 Investiční privatizační fondy 3 569 980 000 0,93
452 Soukromé investiční privatizační fondy 2 341 280 000 0,61
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 228 700 000 0,32
460 Investiční společnosti 19 512 600 000 5,09
462 Soukromé investiční společnosti 19 512 600 000 5,09
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 65 287 962 000 17,02
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 119 000 000 1,60
502 Soukromé pojišťovací společnosti 37 540 370 000 9,79
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 21 628 592 000 5,64
600 Vládní sektor 6 903 735 000 1,80
610 Ústřední vládní sektor 6 614 000 000 1,72
630 Místní vládní sektor 202 735 000 0,05
640 Fondy sociálního zabezpečení 87 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 179 104 000 0,05
800 Domácnosti 1 967 665 000 0,51
900 Zbytek světa 22 554 390 000 5,88
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 391 270 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 18 374 718 000 4,70
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 17 191 100 000 4,39
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 104 554 000 0,28
103 Nefinanční podniky a korporace pod zahraniční kontrolou 79 064 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 273 442 146 000 69,89
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 174 838 349 000 44,68
421 Veřejné peněžní instituce 5 070 180 000 1,30
422 Soukromé peněžní instituce 84 007 410 000 21,47
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 85 760 759 000 21,92
430 Jiné úvěrové instituce 60 641 710 000 15,50
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 45 372 680 000 11,60
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 15 269 030 000 3,90
440 Peněžní pomocné instituce 11 861 917 000 3,03
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 9 902 490 000 2,53
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 647 149 000 0,42
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 312 278 000 0,08
450 Investiční privatizační fondy 3 926 770 000 1,00
452 Soukromé investiční privatizační fondy 2 798 070 000 0,72
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 128 700 000 0,29
460 Investiční společnosti 22 173 400 000 5,67
462 Soukromé investiční společnosti 22 173 400 000 5,67
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 65 157 360 000 16,65
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 125 000 000 1,57
502 Soukromé pojišťovací společnosti 37 866 590 000 9,68
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 21 165 770 000 5,41
600 Vládní sektor 6 943 335 000 1,77
610 Ústřední vládní sektor 6 679 000 000 1,71
630 Místní vládní sektor 177 335 000 0,05
640 Fondy sociálního zabezpečení 87 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 141 164 000 0,04
800 Domácnosti 2 019 905 000 0,52
900 Zbytek světa 25 191 832 000 6,44
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 382 567 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 16 115 710 000 4,21
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 15 329 650 000 4,01
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 782 960 000 0,20
103 Nefinanční podniky a korporace pod zahraniční kontrolou 3 100 000 0,00
400 Peněžní instituce a korporace 277 681 850 000 72,58
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 179 899 860 000 47,02
421 Veřejné peněžní instituce 4 843 850 000 1,27
422 Soukromé peněžní instituce 84 248 520 000 22,02
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 90 807 490 000 23,74
430 Jiné úvěrové instituce 62 943 700 000 16,45
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 46 032 670 000 12,03
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 16 911 030 000 4,42
440 Peněžní pomocné instituce 12 432 820 000 3,25
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 295 490 000 2,69
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 698 840 000 0,44
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 438 490 000 0,11
450 Investiční privatizační fondy 4 116 070 000 1,08
452 Soukromé investiční privatizační fondy 2 826 070 000 0,74
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 290 000 000 0,34
460 Investiční společnosti 18 289 400 000 4,78
462 Soukromé investiční společnosti 18 289 400 000 4,78
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 66 925 390 000 17,49
501 Veřejné pojišťovací společnosti 5 876 000 000 1,54
502 Soukromé pojišťovací společnosti 38 751 730 000 10,13
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 22 297 660 000 5,83
600 Vládní sektor 6 366 640 000 1,66
610 Ústřední vládní sektor 6 136 000 000 1,60
630 Místní vládní sektor 143 640 000 0,04
640 Fondy sociálního zabezpečení 87 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 138 700 000 0,04
800 Domácnosti 174 120 000 0,05
900 Zbytek světa 15 165 050 000 3,96
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 399 565 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 15 978 930 000 4,00
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 15 337 000 000 3,84
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 636 830 000 0,16
103 Nefinanční podniky a korporace pod zahraniční kontrolou 5 100 000 0,00
400 Peněžní instituce a korporace 289 209 400 000 72,38
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 184 327 180 000 46,13
421 Veřejné peněžní instituce 4 905 500 000 1,23
422 Soukromé peněžní instituce 88 486 050 000 22,15
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 90 935 630 000 22,76
430 Jiné úvěrové instituce 67 164 750 000 16,81
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 48 436 610 000 12,12
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 18 728 140 000 4,69
440 Peněžní pomocné instituce 13 365 560 000 3,35
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 494 000 000 2,63
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 2 147 380 000 0,54
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 724 180 000 0,18
450 Investiční privatizační fondy 4 228 470 000 1,06
452 Soukromé investiční privatizační fondy 2 898 470 000 0,73
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 330 000 000 0,33
460 Investiční společnosti 20 123 440 000 5,04
462 Soukromé investiční společnosti 20 123 440 000 5,04
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 68 198 820 000 17,07
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 134 000 000 1,54
502 Soukromé pojišťovací společnosti 39 064 230 000 9,78
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 23 000 590 000 5,76
600 Vládní sektor 6 375 840 000 1,60
610 Ústřední vládní sektor 6 115 000 000 1,53
630 Místní vládní sektor 153 140 000 0,04
640 Fondy sociálního zabezpečení 107 700 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 138 700 000 0,03
800 Domácnosti 189 020 000 0,05
900 Zbytek světa 19 474 750 000 4,87
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 408 766 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 17 660 830 000 4,32
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 16 766 000 000 4,10
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 864 830 000 0,21
103 Nefinanční podniky a korporace pod zahraniční kontrolou 30 000 000 0,01
400 Peněžní instituce a korporace 294 507 930 000 72,05
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 185 097 580 000 45,28
421 Veřejné peněžní instituce 5 725 500 000 1,40
422 Soukromé peněžní instituce 85 588 050 000 20,94
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 93 784 030 000 22,94
430 Jiné úvěrové instituce 70 140 740 000 17,16
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 50 347 850 000 12,32
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 19 792 890 000 4,84
440 Peněžní pomocné instituce 12 873 430 000 3,15
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 756 000 000 2,63
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 964 800 000 0,48
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 152 630 000 0,04
450 Investiční privatizační fondy 4 683 240 000 1,15
452 Soukromé investiční privatizační fondy 3 143 240 000 0,77
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 540 000 000 0,38
460 Investiční společnosti 21 712 940 000 5,31
462 Soukromé investiční společnosti 21 712 940 000 5,31
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 69 265 610 000 16,95
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 228 000 000 1,52
502 Soukromé pojišťovací společnosti 38 803 960 000 9,49
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 24 233 650 000 5,93
600 Vládní sektor 5 423 060 000 1,33
610 Ústřední vládní sektor 5 156 000 000 1,26
630 Místní vládní sektor 156 860 000 0,04
640 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 139 130 000 0,03
800 Domácnosti 194 900 000 0,05
900 Zbytek světa 21 575 000 000 5,28
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 406 343 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 17 274 350 000 4,25
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 15 811 540 000 3,89
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 419 230 000 0,35
103 Nefinanční podniky a korporace pod zahraniční kontrolou 43 580 000 0,01
400 Peněžní instituce a korporace 298 129 800 000 73,37
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 184 259 600 000 45,35
421 Veřejné peněžní instituce 6 061 030 000 1,49
422 Soukromé peněžní instituce 87 096 260 000 21,43
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 91 102 310 000 22,42
430 Jiné úvěrové instituce 72 607 020 000 17,87
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 52 003 850 000 12,80
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 20 603 170 000 5,07
440 Peněžní pomocné instituce 12 310 630 000 3,03
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 174 000 000 2,50
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 916 050 000 0,47
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 220 580 000 0,05
450 Investiční privatizační fondy 3 272 230 000 0,81
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 947 230 000 0,48
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 325 000 000 0,33
460 Investiční společnosti 25 680 320 000 6,32
462 Soukromé investiční společnosti 25 680 320 000 6,32
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 70 230 140 000 17,28
501 Veřejné pojišťovací společnosti 5 738 000 000 1,41
502 Soukromé pojišťovací společnosti 39 099 560 000 9,62
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 25 392 580 000 6,25
600 Vládní sektor 3 473 060 000 0,85
610 Ústřední vládní sektor 3 216 000 000 0,79
630 Místní vládní sektor 146 860 000 0,04
640 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 139 130 000 0,03
800 Domácnosti 255 250 000 0,06
900 Zbytek světa 16 841 730 000 4,14
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2002

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 386 663 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 16 263 770 000 4,21
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 000 540 000 0,78
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 13 236 230 000 3,42
103 Nefinanční podniky a korporace pod zahraniční kontrolou 27 000 000 0,01
400 Peněžní instituce a korporace 279 563 330 000 72,30
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 167 863 930 000 43,41
421 Veřejné peněžní instituce 5 962 010 000 1,54
422 Soukromé peněžní instituce 2 592 290 000 0,67
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 159 309 630 000 41,20
430 Jiné úvěrové instituce 72 951 600 000 18,87
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 63 032 300 000 16,30
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 9 919 300 000 2,57
440 Peněžní pomocné instituce 11 726 250 000 3,03
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 3 252 000 000 0,84
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 8 161 430 000 2,11
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 312 820 000 0,08
450 Investiční privatizační fondy 3 412 230 000 0,88
452 Soukromé investiční privatizační fondy 2 027 230 000 0,52
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 385 000 000 0,36
460 Investiční společnosti 23 609 320 000 6,11
462 Soukromé investiční společnosti 23 609 320 000 6,11
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 72 031 590 000 18,63
501 Veřejné pojišťovací společnosti 5 544 000 000 1,43
502 Soukromé pojišťovací společnosti 37 529 500 000 9,71
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 28 958 090 000 7,49
600 Vládní sektor 3 321 560 000 0,86
610 Ústřední vládní sektor 3 041 000 000 0,79
630 Místní vládní sektor 170 360 000 0,04
640 Fondy sociálního zabezpečení 110 200 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 129 420 000 0,03
800 Domácnosti 205 170 000 0,05
900 Zbytek světa 15 148 620 000 3,92
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2002
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.