CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2001

[k lednu 2001] [k únoru 2001] [k březnu 2001] [k dubnu 2001] [ke květnu 2001] [k červnu 2001] [k červenci 2001] [k srpnu 2001] [k září 2001] [k říjnu 2001] [k listopadu 2001] [k prosinci 2001]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 258 226 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 257 908 000 2,04
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 612 260 000 1,40
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 289 684 000 0,50
103 Nefinanční podniky a korporace 355 964 000 0,14
400 Peněžní instituce a korporace 188 983 992 000 73,19
420 Jiné peněžní instituce 131 915 739 000 51,09
421 Veřejné peněžní instituce 1 758 410 000 0,68
422 Soukromé peněžní instituce 101 471 569 000 39,30
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 28 685 760 000 11,11
430 Jiné úvěrové instituce 30 324 660 000 11,74
432 Soukromé úvěrové instituce 21 857 970 000 8,46
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 8 466 690 000 3,28
440 Peněžní pomocné instituce 11 635 113 000 4,51
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 961 000 000 3,47
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 445 825 000 0,56
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 228 288 000 0,48
450 Investiční privatizační fondy 5 881 300 000 2,28
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 706 800 000 1,82
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 174 500 000 0,45
460 Investiční společnosti 9 227 180 000 3,57
462 Soukromé investiční společnosti 9 227 180 000 3,57
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 49 667 592 000 19,23
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 506 540 000 1,36
502 Soukromé pojišťovací společnosti 36 246 430 000 14,04
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 914 622 000 3,84
600 Vládní sektor 3 514 425 000 1,36
610 Ústřední vládní sektor 2 891 000 000 1,12
630 Místní vládní sektor 553 425 000 0,21
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 59 934 000 0,02
800 Domácnosti 2 079 809 000 0,81
900 Zbytek světa 8 662 430 000 3,35
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 262 941 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 612 358 000 1,75
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 188 260 000 1,21
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 167 134 000 0,44
103 Nefinanční podniky a korporace 256 964 000 0,10
400 Peněžní instituce a korporace 186 653 742 000 70,99
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 126 282 839 000 48,03
421 Veřejné peněžní instituce 2 024 760 000 0,77
422 Soukromé peněžní instituce 96 713 769 000 36,78
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 27 544 310 000 10,48
430 Jiné úvěrové instituce 31 059 030 000 11,81
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 22 200 340 000 8,44
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 8 858 690 000 3,37
440 Peněžní pomocné instituce 13 101 883 000 4,98
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 720 000 000 4,08
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 175 125 000 0,45
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 206 758 000 0,46
450 Investiční privatizační fondy 6 191 300 000 2,35
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 976 800 000 1,89
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 214 500 000 0,46
460 Investiční společnosti 10 018 690 000 3,81
462 Soukromé investiční společnosti 9 968 690 000 3,79
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 50 000 000 0,02
500 Pojišťovací společnosti 54 255 942 000 20,63
501 Veřejné pojišťovací společnosti 5 198 540 000 1,98
502 Soukromé pojišťovací společnosti 39 281 050 000 14,94
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 776 352 000 3,72
600 Vládní sektor 4 537 465 000 1,73
610 Ústřední vládní sektor 3 942 000 000 1,50
630 Místní vládní sektor 525 465 000 0,20
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 67 934 000 0,03
800 Domácnosti 2 132 859 000 0,81
900 Zbytek světa 10 680 790 000 4,06
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 255 810 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 351 268 000 2,09
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 841 330 000 1,50
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 251 974 000 0,49
103 Nefinanční podniky a korporace 257 964 000 0,10
400 Peněžní instituce a korporace 184 994 111 000 72,32
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 122 102 629 000 47,73
421 Veřejné peněžní instituce 2 283 320 000 0,89
422 Soukromé peněžní instituce 97 543 789 000 38,13
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 22 275 520 000 8,71
430 Jiné úvěrové instituce 34 083 830 000 13,32
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 24 928 630 000 9,74
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 9 155 200 000 3,58
440 Peněžní pomocné instituce 12 637 362 000 4,94
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 11 337 000 000 4,43
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 569 414 000 0,22
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 730 948 000 0,29
450 Investiční privatizační fondy 6 002 300 000 2,35
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 672 800 000 1,83
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 329 500 000 0,52
460 Investiční společnosti 10 167 990 000 3,97
462 Soukromé investiční společnosti 10 097 990 000 3,95
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 70 000 000 0,03
500 Pojišťovací společnosti 49 766 442 000 19,45
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 981 620 000 1,95
502 Soukromé pojišťovací společnosti 35 492 495 000 13,87
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 292 327 000 3,63
600 Vládní sektor 4 392 485 000 1,72
610 Ústřední vládní sektor 3 994 000 000 1,56
630 Místní vládní sektor 328 485 000 0,13
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 59 544 000 0,02
800 Domácnosti 2 108 360 000 0,82
900 Zbytek světa 9 137 880 000 3,57
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 266 650 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 834 998 000 2,19
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 995 260 000 1,50
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 555 134 000 0,58
103 Nefinanční podniky a korporace 284 604 000 0,11
400 Peněžní instituce a korporace 193 040 556 000 72,39
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 125 163 969 000 46,94
421 Veřejné peněžní instituce 2 256 220 000 0,85
422 Soukromé peněžní instituce 96 522 629 000 36,20
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 26 385 120 000 9,90
430 Jiné úvěrové instituce 37 875 640 000 14,20
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 27 730 440 000 10,40
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 145 200 000 3,80
440 Peněžní pomocné instituce 12 343 457 000 4,63
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 775 000 000 4,04
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 943 649 000 0,35
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 624 808 000 0,23
450 Investiční privatizační fondy 6 242 300 000 2,34
452 Soukromé investiční privatizační fondy 5 112 800 000 1,92
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 129 500 000 0,42
460 Investiční společnosti 11 415 190 000 4,28
462 Soukromé investiční společnosti 11 345 190 000 4,25
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 70 000 000 0,03
500 Pojišťovací společnosti 51 607 602 000 19,35
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 966 620 000 1,86
502 Soukromé pojišťovací společnosti 36 321 570 000 13,62
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 10 319 412 000 3,87
600 Vládní sektor 5 577 675 000 2,09
610 Ústřední vládní sektor 5 249 000 000 1,97
630 Místní vládní sektor 258 675 000 0,10
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 58 934 000 0,02
800 Domácnosti 2 054 345 000 0,77
900 Zbytek světa 8 475 980 000 3,18
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 273 383 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 306 358 000 2,31
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 057 260 000 1,48
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 066 134 000 0,76
103 Nefinanční podniky a korporace 182 964 000 0,07
400 Peněžní instituce a korporace 200 278 076 000 73,26
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 133 557 989 000 48,85
421 Veřejné peněžní instituce 2 341 710 000 0,86
422 Soukromé peněžní instituce 107 361 689 000 39,27
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 23 854 590 000 8,73
430 Jiné úvěrové instituce 39 958 640 000 14,62
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 29 688 440 000 10,86
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 270 200 000 3,76
440 Peněžní pomocné instituce 11 122 947 000 4,07
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 9 921 000 000 3,63
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 963 009 000 0,35
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 238 938 000 0,09
450 Investiční privatizační fondy 5 878 300 000 2,15
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 798 800 000 1,76
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 079 500 000 0,39
460 Investiční společnosti 9 760 200 000 3,57
462 Soukromé investiční společnosti 9 760 200 000 3,57
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 51 796 252 000 18,95
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 738 500 000 1,73
502 Soukromé pojišťovací společnosti 36 926 050 000 13,51
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 10 131 702 000 3,71
600 Vládní sektor 3 615 675 000 1,32
610 Ústřední vládní sektor 3 304 000 000 1,21
630 Místní vládní sektor 251 675 000 0,09
640 Fondy sociálního zabezpečení 60 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 59 934 000 0,02
800 Domácnosti 2 055 595 000 0,75
900 Zbytek světa 9 271 200 000 3,39
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 274 940 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 990 358 000 2,18
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 748 260 000 1,36
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 069 134 000 0,75
103 Nefinanční podniky a korporace 172 964 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 195 593 746 000 71,14
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 126 417 079 000 45,98
421 Veřejné peněžní instituce 2 684 900 000 0,98
422 Soukromé peněžní instituce 91 880 619 000 33,42
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 31 851 560 000 11,58
430 Jiné úvěrové instituce 41 662 640 000 15,15
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 31 642 440 000 11,51
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 020 200 000 3,64
440 Peněžní pomocné instituce 12 429 527 000 4,52
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 9 187 000 000 3,34
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 922 839 000 0,70
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 319 688 000 0,48
450 Investiční privatizační fondy 5 577 300 000 2,03
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 470 800 000 1,63
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 106 500 000 0,40
460 Investiční společnosti 9 507 200 000 3,46
462 Soukromé investiční společnosti 9 507 200 000 3,46
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 54 959 612 000 19,99
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 750 500 000 1,73
502 Soukromé pojišťovací společnosti 39 856 360 000 14,5
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 10 352 752 000 3,77
600 Vládní sektor 3 678 835 000 1,34
610 Ústřední vládní sektor 3 392 000 000 1,23
630 Místní vládní sektor 226 835 000 0,08
640 Fondy sociálního zabezpečení 60 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 88 774 000 0,03
800 Domácnosti 2 044 935 000 0,74
900 Zbytek světa 12 583 830 000 4,58
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 279 726 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 163 838 000 2,20
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 927 920 000 1,40
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 072 954 000 0,74
103 Nefinanční podniky a korporace 162 964 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 200 548 786 000 71,69
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 132 866 959 000 47,50
421 Veřejné peněžní instituce 3 538 180 000 1,26
422 Soukromé peněžní instituce 93 440 369 000 33,40
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 35 888 410 000 12,83
430 Jiné úvěrové instituce 43 785 990 000 15,65
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 32 891 840 000 11,76
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 894 150 000 3,89
440 Peněžní pomocné instituce 10 596 207 000 3,79
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 495 000 000 2,68
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 832 339 000 0,66
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 268 868 000 0,45
450 Investiční privatizační fondy 4 804 000 000 1,72
452 Soukromé investiční privatizační fondy 3 777 500 000 1,35
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 026 500 000 0,37
460 Investiční společnosti 8 495 630 000 3,04
462 Soukromé investiční společnosti 8 495 630 000 3,04
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 54 032 582 000 19,32
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 856 650 000 1,74
502 Soukromé pojišťovací společnosti 38 323 680 000 13,70
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 10 852 252 000 3,88
600 Vládní sektor 2 806 085 000 1,00
610 Ústřední vládní sektor 2 440 500 000 0,87
630 Místní vládní sektor 295 585 000 0,11
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 168 324 000 0,06
800 Domácnosti 2 106 995 000 0,75
900 Zbytek světa 13 899 480 000 4,97
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 277 927 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 901 828 000 2,12
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 766 050 000 1,36
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 033 814 000 0,73
103 Nefinanční podniky a korporace 101 964 000 0,04
400 Peněžní instituce a korporace 202 214 816 000 72,76
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 136 276 199 000 49,03
421 Veřejné peněžní instituce 3 291 080 000 1,18
422 Soukromé peněžní instituce 103 114 009 000 37,10
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 29 871 110 000 10,75
430 Jiné úvěrové instituce 39 439 320 000 14,19
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 29 586 440 000 10,65
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 9 852 880 000 3,55
440 Peněžní pomocné instituce 10 985 367 000 3,95
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 9 209 490 000 3,31
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 448 359 000 0,52
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 327 518 000 0,12
450 Investiční privatizační fondy 5 709 300 000 2,05
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 602 800 000 1,66
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 106 500 000 0,40
460 Investiční společnosti 9 804 630 000 3,53
462 Soukromé investiční společnosti 9 804 630 000 3,53
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 52 134 512 000 18,76
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 194 600 000 1,51
502 Soukromé pojišťovací společnosti 36 397 850 000 13,10
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 11 542 062 000 4,15
600 Vládní sektor 4 685 585 000 1,69
610 Ústřední vládní sektor 4 314 000 000 1,55
630 Místní vládní sektor 301 585 000 0,11
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 86 884 000 0,03
800 Domácnosti 2 150 475 000 0,77
900 Zbytek světa 10 752 990 000 3,87
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 286 447 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 002 618 000 2,10
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 849 050 000 1,34
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 093 604 000 0,73
103 Nefinanční podniky a korporace 59 964 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 208 602 606 000 72,82
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 142 876 989 000 49,88
421 Veřejné peněžní instituce 2 840 080 000 0,99
422 Soukromé peněžní instituce 80 678 470 000 28,17
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 59 358 439 000 20,72
430 Jiné úvěrové instituce 40 526 320 000 14,15
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 30 393 440 000 10,61
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 132 880 000 3,54
440 Peněžní pomocné instituce 11 767 717 000 4,11
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 9 492 490 000 3,31
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 482 109 000 0,52
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 793 118 000 0,28
450 Investiční privatizační fondy 6 165 100 000 2,15
452 Soukromé investiční privatizační fondy 4 954 600 000 1,73
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 210 500 000 0,42
460 Investiční společnosti 7 266 480 000 2,54
462 Soukromé investiční společnosti 7 266 480 000 2,54
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 52 020 672 000 18,16
501 Veřejné pojišťovací společnosti 5 035 800 000 1,76
502 Soukromé pojišťovací společnosti 33 497 780 000 11,69
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 13 487 092 000 4,71
600 Vládní sektor 5 744 935 000 2,01
610 Ústřední vládní sektor 5 370 000 000 1,87
630 Místní vládní sektor 304 935 000 0,11
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 86 884 000 0,03
800 Domácnosti 2 146 475 000 0,75
900 Zbytek světa 11 842 900 000 4,13
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 305 982 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 754 218 000 2,21
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 115 050 000 1,67
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 444 204 000 0,47
103 Nefinanční podniky a korporace 194 964 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 221 318 746 000 72,33
410 Ústřední banka 869 000 000 0,28
420 Jiné peněžní instituce 152 017 949 000 49,68
421 Veřejné peněžní instituce 3 592 880 000 1,17
422 Soukromé peněžní instituce 82 442 780 000 26,94
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 65 982 289 000 21,56
430 Jiné úvěrové instituce 42 757 650 000 13,97
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 32 114 770 000 10,50
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 642 880 000 3,48
440 Peněžní pomocné instituce 11 746 767 000 3,84
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 9 736 490 000 3,18
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 447 459 000 0,47
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 562 818 000 0,18
450 Investiční privatizační fondy 6 509 800 000 2,13
452 Soukromé investiční privatizační fondy 5 202 300 000 1,70
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 307 500 000 0,43
460 Investiční společnosti 7 417 580 000 2,42
462 Soukromé investiční společnosti 7 417 580 000 2,42
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 56 857 422 000 18,58
501 Veřejné pojišťovací společnosti 5 355 800 000 1,75
502 Soukromé pojišťovací společnosti 34 706 410 000 11,34
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 16 795 212 000 5,49
600 Vládní sektor 5 733 585 000 1,87
610 Ústřední vládní sektor 5 421 000 000 1,77
630 Místní vládní sektor 262 585 000 0,09
640 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 86 884 000 0,03
800 Domácnosti 2 153 125 000 0,70
900 Zbytek světa 13 078 110 000 4,27
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 309 562 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 7 921 218 000 2,56
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 815 050 000 1,88
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 031 204 000 0,66
103 Nefinanční podniky a korporace 74 964 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 226 979 078 000 73,32
410 Ústřední banka 435 000 000 0,14
420 Jiné peněžní instituce 156 391 451 000 50,52
421 Veřejné peněžní instituce 4 258 880 000 1,38
422 Soukromé peněžní instituce 85 724 780 000 27,69
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 66 407 791 000 21,45
430 Jiné úvěrové instituce 43 339 650 000 14,00
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 32 711 770 000 10,57
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 627 880 000 3,43
440 Peněžní pomocné instituce 11 682 577 000 3,77
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 9 835 490 000 3,18
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 454 269 000 0,47
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 392 818 000 0,13
450 Investiční privatizační fondy 7 241 800 000 2,34
452 Soukromé investiční privatizační fondy 5 923 300 000 1,91
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 318 500 000 0,43
460 Investiční společnosti 7 888 600 000 2,55
462 Soukromé investiční společnosti 7 888 600 000 2,55
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 55 341 920 000 17,88
501 Veřejné pojišťovací společnosti 5 900 800 000 1,91
502 Soukromé pojišťovací společnosti 33 710 248 000 10,89
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 15 730 872 000 5,08
600 Vládní sektor 3 713 585 000 1,20
610 Ústřední vládní sektor 3 480 000 000 1,12
630 Místní vládní sektor 188 585 000 0,06
640 Fondy sociálního zabezpečení 45 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 81 884 000 0,03
800 Domácnosti 1 937 405 000 0,63
900 Zbytek světa 13 587 000 000 4,39
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2001

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 336 245 460 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 7 460 218 000 2,22
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 438 100 000 1,62
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 947 154 000 0,58
103 Nefinanční podniky a korporace 74 964 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 251 370 106 000 74,76
410 Ústřední banka 511 000 000 0,15
420 Jiné peněžní instituce 181 726 959 000 54,05
421 Veřejné peněžní instituce 3 983 080 000 1,18
422 Soukromé peněžní instituce 108 098 780 000 32,15
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 69 645 099 000 20,71
430 Jiné úvěrové instituce 44 484 850 000 13,23
431 Veřejné úvěrové instituce 0 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 33 797 770 000 10,05
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 10 687 080 000 3,18
440 Peněžní pomocné instituce 10 582 897 000 3,15
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 672 490 000 2,58
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 454 789 000 0,43
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 455 618 000 0,14
450 Investiční privatizační fondy 7 397 300 000 2,20
452 Soukromé investiční privatizační fondy 6 083 800 000 1,81
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 313 500 000 0,39
460 Investiční společnosti 6 667 100 000 1,98
462 Soukromé investiční společnosti 6 667 100 000 1,98
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 59 311 132 000 17,64
501 Veřejné pojišťovací společnosti 6 420 000 000 1,91
502 Soukromé pojišťovací společnosti 36 316 860 000 10,80
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 16 574 272 000 4,93
600 Vládní sektor 3 573 145 000 1,06
610 Ústřední vládní sektor 3 405 000 000 1,01
630 Místní vládní sektor 122 995 000 0,04
640 Fondy sociálního zabezpečení 45 150 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 53 044 000 0,02
800 Domácnosti 1 935 755 000 0,58
900 Zbytek světa 12 542 060 000 3,73
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2001
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář