CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 1998

[k lednu 1998] [k únoru 1998] [k březnu 1998] [k dubnu 1998] [ke květnu 1998] [k červnu 1998] [k červenci 1998] [k srpnu 1998] [k září 1998] [k říjnu 1998] [k listopadu 1998] [k prosinci 1998]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 126 226 172 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 13 885 828 000 11,00
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 684 880 000 6,09
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 948 438 000 4,71
103 Nefinanční podniky a korporace 252 510 000 0,20
400 Peněžní instituce a korporace 90 785 700 000 71,92
410 Ústřední banka 844 000 000 0,67
420 Jiné peněžní instituce 50 925 760 000 40,34
421 Veřejné peněžní instituce 2 872 850 000 2,28
422 Soukromé peněžní instituce 40 507 170 000 32,09
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 545 740 000 5,98
430 Jiné úvěrové instituce 22 477 570 000 17,81
432 Soukromé úvěrové instituce 21 604 570 000 17,12
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 873 000 000 0,69
440 Peněžní pomocné instituce 6 169 600 000 4,89
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 5 586 000 000 4,43
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 436 010 000 0,35
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 147 590 000 0,12
450 Investiční privatizační fondy 6 841 220 000 5,42
452 Soukromé investiční privatizační fondy 6 811 220 000 5,40
453 IPF pod zahraniční kontrolou 30 000 000 0,02
460 Investiční společnosti 3 527 550 000 2,79
462 Soukromé investiční společnosti 2 787 500 000 2,21
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 740 050 000 0,59
500 Pojišťovací společnosti 13 473 730 000 10,67
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 256 620 000 1,79
502 Soukromé pojišťovací společnosti 8 892 640 000 7,05
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 2 324 470 000 1,84
600 Vládní sektor 68 923 000 0,05
630 Místní vládní sektor 58 923 000 0,05
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 29 174 000 0,02
800 Domácnosti 2 663 893 000 2,11
900 Zbytek světa 5 318 924 000 4,21
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 135 930 592 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 12 776 408 000 9,40
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 108 880 000 5,23
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 589 648 000 4,11
103 Nefinanční podniky a korporace 77 880 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 96 953 249 000 71,33
420 Jiné peněžní instituce 54 969 320 000 40,44
421 Veřejné peněžní instituce 2 974 410 000 2,19
422 Soukromé peněžní instituce 43 044 720 000 31,67
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 8 950 190 000 6,58
430 Jiné úvěrové instituce 22 615 859 000 16,64
432 Soukromé úvěrové instituce 21 642 859 000 15,92
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 973 000 000 0,72
440 Peněžní pomocné instituce 7 065 160 000 5,20
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 6 028 000 000 4,43
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 677 270 000 0,50
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 359 890 000 0,26
450 Investiční privatizační fondy 8 354 220 000 6,15
452 Soukromé investiční privatizační fondy 7 695 220 000 5,66
453 IPF pod zahraniční kontrolou 659 000 000 0,48
460 Investiční společnosti 3 948 690 000 2,90
462 Soukromé investiční společnosti 3 162 690 000 2,33
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 786 000 000 0,58
500 Pojišťovací společnosti 16 583 480 000 12,20
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 399 620 000 1,77
502 Soukromé pojišťovací společnosti 11 164 390 000 8,21
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 3 019 470 000 2,22
600 Vládní sektor 86 923 000 0,06
630 Místní vládní sektor 76 923 000 0,06
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 30 324 000 0,02
800 Domácnosti 2 658 814 000 1,96
900 Zbytek světa 6 841 394 000 5,03
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 136 466 462 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 13 163 308 000 9,65
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 378 100 000 5,41
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 676 928 000 4,16
103 Nefinanční podniky a korporace 108 280 000 0,08
400 Peněžní instituce a korporace 96 520 979 000 70,73
420 Jiné peněžní instituce 52 150 840 000 38,22
421 Veřejné peněžní instituce 3 211 210 000 2,35
422 Soukromé peněžní instituce 37 969 590 000 27,82
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 10 970 040 000 8,04
430 Jiné úvěrové instituce 22 461 649 000 16,46
432 Soukromé úvěrové instituce 21 338 649 000 15,64
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 123 000 000 0,82
440 Peněžní pomocné instituce 9 550 880 000 7,00
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 049 000 000 5,17
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 2 187 340 000 1,60
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 314 540 000 0,23
450 Investiční privatizační fondy 8 463 370 000 6,20
452 Soukromé investiční privatizační fondy 7 850 370 000 5,75
453 IPF pod zahraniční kontrolou 613 000 000 0,45
460 Investiční společnosti 3 894 240 000 2,85
462 Soukromé investiční společnosti 3 264 240 000 2,39
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 630 000 000 0,46
500 Pojišťovací společnosti 12 891 310 000 9,45
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 499 620 000 1,83
502 Soukromé pojišťovací společnosti 7 299 220 000 5,35
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 3 092 470 000 2,27
600 Vládní sektor 378 923 000 0,28
610 Ústřední vládní sektor 292 000 000 0,21
630 Místní vládní sektor 76 923 000 0,06
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 36 324 000 0,03
800 Domácnosti 2 618 014 000 1,92
900 Zbytek světa 10 857 604 000 7,96
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 136 708 462 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 12 546 598 000 9,18
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 7 029 100 000 5,14
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 418 218 000 3,96
103 Nefinanční podniky a korporace 99 280 000 0,07
400 Peněžní instituce a korporace 95 183 579 000 69,63
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 51 202 890 000 37,45
421 Veřejné peněžní instituce 2 938 250 000 2,15
422 Soukromé peněžní instituce 41 017 120 000 30,00
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 247 520 000 5,30
430 Jiné úvěrové instituce 23 303 159 000 17,05
432 Soukromé úvěrové instituce 22 285 159 000 16,30
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 018 000 000 0,74
440 Peněžní pomocné instituce 7 717 610 000 5,65
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 6 675 000 000 4,88
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 578 240 000 0,42
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 464 370 000 0,34
450 Investiční privatizační fondy 8 863 610 000 6,48
452 Soukromé investiční privatizační fondy 8 203 610 000 6,00
453 IPF pod zahraniční kontrolou 660 000 000 0,48
460 Investiční společnosti 4 096 310 000 3,00
462 Soukromé investiční společnosti 3 485 310 000 2,55
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 611 000 000 0,45
500 Pojišťovací společnosti 16 957 460 000 12,40
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 267 620 000 1,66
502 Soukromé pojišťovací společnosti 11 999 370 000 8,78
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 2 690 470 000 1,97
600 Vládní sektor 717 923 000 0,53
610 Ústřední vládní sektor 646 000 000 0,47
630 Místní vládní sektor 61 923 000 0,05
640 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 37 074 000 0,03
800 Domácnosti 2 619 414 000 1,92
900 Zbytek světa 8 646 414 000 6,32
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 142 283 462 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 9 024 948 000 6,34
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 379 600 000 3,08
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 4 501 468 000 3,16
103 Nefinanční podniky a korporace 143 880 000 0,10
400 Peněžní instituce a korporace 103 904 559 000 73,03
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 58 299 000 000 40,97
421 Veřejné peněžní instituce 2 502 510 000 1,76
422 Soukromé peněžní instituce 44 147 960 000 31,03
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 11 648 530 000 8,19
430 Jiné úvěrové instituce 23 514 299 000 16,53
432 Soukromé úvěrové instituce 22 704 299 000 15,96
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 810 000 000 0,57
440 Peněžní pomocné instituce 8 289 640 000 5,83
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 657 000 000 5,38
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 333 230 000 0,23
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 299 410 000 0,21
450 Investiční privatizační fondy 9 549 280 000 6,71
452 Soukromé investiční privatizační fondy 9 069 280 000 6,37
453 IPF pod zahraniční kontrolou 480 000 000 0,34
460 Investiční společnosti 4 252 340 000 2,99
462 Soukromé investiční společnosti 3 682 340 000 2,59
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 570 000 000 0,40
500 Pojišťovací společnosti 16 945 060 000 11,91
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 580 100 000 1,81
502 Soukromé pojišťovací společnosti 11 222 990 000 7,89
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 3 141 970 000 2,21
600 Vládní sektor 1 559 493 000 1,10
610 Ústřední vládní sektor 1 452 000 000 1,02
630 Místní vládní sektor 92 493 000 0,07
640 Fondy sociálního zabezpečení 15 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 15 604 000 0,01
800 Domácnosti 2 503 784 000 1,76
900 Zbytek světa 8 330 014 000 5,85
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 142 221 462 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 8 052 848 000 5,66
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 390 600 000 2,38
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 4 583 968 000 3,22
103 Nefinanční podniky a korporace 78 280 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 104 619 187 000 73,56
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 58 961 140 000 41,46
421 Veřejné peněžní instituce 2 817 950 000 1,98
422 Soukromé peněžní instituce 48 321 440 000 33,98
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 821 750 000 5,50
430 Jiné úvěrové instituce 21 490 199 000 15,11
432 Soukromé úvěrové instituce 20 730 199 000 14,58
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 760 000 000 0,53
440 Peněžní pomocné instituce 8 809 630 000 6,19
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 103 000 000 5,70
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 336 530 000 0,24
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 370 100 000 0,26
450 Investiční privatizační fondy 11 442 688 000 8,05
452 Soukromé investiční privatizační fondy 10 429 688 000 7,33
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 013 000 000 0,71
460 Investiční společnosti 3 915 530 000 2,75
462 Soukromé investiční společnosti 3 405 530 000 2,39
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 510 000 000 0,36
500 Pojišťovací společnosti 15 190 770 000 10,68
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 380 050 000 1,67
502 Soukromé pojišťovací společnosti 9 780 750 000 6,88
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 3 029 970 000 2,13
600 Vládní sektor 1 963 725 000 1,38
610 Ústřední vládní sektor 1 867 000 000 1,31
630 Místní vládní sektor 81 725 000 0,06
640 Fondy sociálního zabezpečení 15 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 43 414 000 0,03
800 Domácnosti 2 628 444 000 1,85
900 Zbytek světa 9 723 074 000 6,84
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 138 522 462 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 8 159 948 000 5,89
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 543 600 000 2,56
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 4 538 068 000 3,28
103 Nefinanční podniky a korporace 78 280 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 93 321 327 000 67,37
410 Ústřední banka 0 0,00
420 Jiné peněžní instituce 46 971 830 000 33,91
421 Veřejné peněžní instituce 2 818 650 000 2,03
422 Soukromé peněžní instituce 37 707 400 000 27,22
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 6 445 780 000 4,65
430 Jiné úvěrové instituce 22 293 179 000 16,09
432 Soukromé úvěrové instituce 21 533 179 000 15,54
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 760 000 000 0,55
440 Peněžní pomocné instituce 9 156 220 000 6,61
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 217 000 000 5,93
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 231 470 000 0,17
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 707 750 000 0,51
450 Investiční privatizační fondy 11 176 440 000 8,07
452 Soukromé investiční privatizační fondy 10 059 440 000 7,26
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 117 000 000 0,81
460 Investiční společnosti 3 723 658 000 2,69
462 Soukromé investiční společnosti 3 213 658 000 2,32
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 510 000 000 0,37
500 Pojišťovací společnosti 22 881 560 000 16,52
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 195 750 000 2,31
502 Soukromé pojišťovací společnosti 16 267 840 000 11,74
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 3 417 970 000 2,47
600 Vládní sektor 2 043 725 000 1,48
610 Ústřední vládní sektor 1 935 000 000 1,40
630 Místní vládní sektor 93 725 000 0,07
640 Fondy sociálního zabezpečení 15 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 70 114 000 0,05
800 Domácnosti 2 620 868 000 1,89
900 Zbytek světa 9 424 920 000 6,80
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 138 735 462 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 10 305 048 000 7,43
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 647 600 000 3,35
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 578 968 000 4,02
103 Nefinanční podniky a korporace 78 480 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 92 396 717 000 66,60
420 Jiné peněžní instituce 46 194 970 000 33,30
421 Veřejné peněžní instituce 3 055 340 000 2,20
422 Soukromé peněžní instituce 36 063 360 000 25,99
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 076 270 000 5,10
430 Jiné úvěrové instituce 23 097 519 000 16,65
432 Soukromé úvěrové instituce 22 337 519 000 16,10
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 760 000 000 0,55
440 Peněžní pomocné instituce 9 154 290 000 6,60
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 809 000 000 5,63
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 263 610 000 0,19
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 081 680 000 0,78
450 Investiční privatizační fondy 10 300 820 000 7,42
452 Soukromé investiční privatizační fondy 9 153 820 000 6,60
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 147 000 000 0,83
460 Investiční společnosti 3 649 118 000 2,63
462 Soukromé investiční společnosti 3 041 868 000 2,19
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 607 250 000 0,44
500 Pojišťovací společnosti 21 523 440 000 15,51
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 333 750 000 2,40
502 Soukromé pojišťovací společnosti 14 809 850 000 10,67
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 3 379 840 000 2,44
600 Vládní sektor 1 833 725 000 1,32
610 Ústřední vládní sektor 1 580 000 000 1,14
630 Místní vládní sektor 238 725 000 0,17
640 Fondy sociálního zabezpečení 15 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 36 714 000 0,03
800 Domácnosti 2 212 898 000 1,60
900 Zbytek světa 10 426 920 000 7,52
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 138 747 462 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 10 702 628 000 7,71
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 477 600 000 3,95
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 5 146 548 000 3,71
103 Nefinanční podniky a korporace 78 480 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 93 680 817 000 67,52
420 Jiné peněžní instituce 46 218 320 000 33,31
421 Veřejné peněžní instituce 2 595 640 000 1,87
422 Soukromé peněžní instituce 38 570 980 000 27,80
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 051 700 000 3,64
430 Jiné úvěrové instituce 21 504 789 000 15,50
432 Soukromé úvěrové instituce 20 744 789 000 14,95
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 760 000 000 0,55
440 Peněžní pomocné instituce 11 751 120 000 8,47
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 613 000 000 6,21
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 2 758 350 000 1,99
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 379 770 000 0,27
450 Investiční privatizační fondy 10 586 030 000 7,63
452 Soukromé investiční privatizační fondy 9 439 030 000 6,80
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 147 000 000 0,83
460 Investiční společnosti 3 620 558 000 2,61
462 Soukromé investiční společnosti 2 993 308 000 2,16
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 627 250 000 0,45
500 Pojišťovací společnosti 18 744 560 000 13,51
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 260 280 000 2,35
502 Soukromé pojišťovací společnosti 11 834 240 000 8,53
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 3 650 040 000 2,63
600 Vládní sektor 1 833 725 000 1,32
610 Ústřední vládní sektor 1 530 000 000 1,10
630 Místní vládní sektor 228 725 000 0,16
640 Fondy sociálního zabezpečení 75 000 000 0,05
700 Soukromé neziskové instituce 60 294 000 0,04
800 Domácnosti 2 192 538 000 1,58
900 Zbytek světa 11 532 900 000 8,31
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 138 833 462 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 10 703 388 000 7,71
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 672 600 000 4,09
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 4 952 308 000 3,57
103 Nefinanční podniky a korporace 78 480 000 0,06
400 Peněžní instituce a korporace 89 810 437 000 64,69
420 Jiné peněžní instituce 44 815 330 000 32,28
421 Veřejné peněžní instituce 2 664 790 000 1,92
422 Soukromé peněžní instituce 36 617 210 000 26,37
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 533 330 000 3,99
430 Jiné úvěrové instituce 21 662 659 000 15,60
432 Soukromé úvěrové instituce 20 422 659 000 14,71
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 240 000 000 0,89
440 Peněžní pomocné instituce 9 654 810 000 6,95
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 284 000 000 5,97
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 933 090 000 0,67
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 437 720 000 0,32
450 Investiční privatizační fondy 10 501 910 000 7,56
452 Soukromé investiční privatizační fondy 9 295 910 000 6,70
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 206 000 000 0,87
460 Investiční společnosti 3 175 728 000 2,29
462 Soukromé investiční společnosti 2 548 478 000 1,84
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 627 250 000 0,45
500 Pojišťovací společnosti 23 316 710 000 16,79
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 332 360 000 2,40
502 Soukromé pojišťovací společnosti 15 598 130 000 11,24
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 4 386 220 000 3,16
600 Vládní sektor 1 559 725 000 1,12
610 Ústřední vládní sektor 1 275 000 000 0,92
630 Místní vládní sektor 209 725 000 0,15
640 Fondy sociálního zabezpečení 75 000 000 0,05
700 Soukromé neziskové instituce 69 544 000 0,05
800 Domácnosti 2 197 798 000 1,58
900 Zbytek světa 11 175 860 000 8,05
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 144 915 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 9 146 358 000 6,31
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 541 600 000 3,13
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 4 526 678 000 3,12
103 Nefinanční podniky a korporace 78 080 000 0,05
400 Peněžní instituce a korporace 100 735 945 000 69,51
420 Jiné peněžní instituce 52 661 460 000 36,34
421 Veřejné peněžní instituce 15 488 330 000 10,69
422 Soukromé peněžní instituce 31 135 180 000 21,49
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 6 037 950 000 4,17
430 Jiné úvěrové instituce 22 699 999 000 15,66
432 Soukromé úvěrové instituce 21 493 299 000 14,83
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 206 700 000 0,83
440 Peněžní pomocné instituce 10 782 698 000 7,44
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 636 000 000 5,96
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 145 990 000 0,79
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 000 708 000 0,69
450 Investiční privatizační fondy 10 655 170 000 7,35
452 Soukromé investiční privatizační fondy 9 447 170 000 6,52
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 208 000 000 0,83
460 Investiční společnosti 3 936 618 000 2,72
462 Soukromé investiční společnosti 2 919 368 000 2,01
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 1 017 250 000 0,70
500 Pojišťovací společnosti 22 231 160 000 15,34
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 532 360 000 2,44
502 Soukromé pojišťovací společnosti 13 872 530 000 9,57
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 4 826 270 000 3,33
600 Vládní sektor 1 063 295 000 0,73
610 Ústřední vládní sektor 738 000 000 0,51
630 Místní vládní sektor 240 295 000 0,17
640 Fondy sociálního zabezpečení 85 000 000 0,06
700 Soukromé neziskové instituce 42 604 000 0,03
800 Domácnosti 2 046 078 000 1,41
900 Zbytek světa 9 649 560 000 6,66
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.1998

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 169 777 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 8 698 958 000 5,12
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 627 810 000 2,14
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 4 911 068 000 2,89
103 Nefinanční podniky a korporace 160 080 000 0,09
400 Peněžní instituce a korporace 127 149 025 000 74,89
420 Jiné peněžní instituce 72 904 370 000 42,94
421 Veřejné peněžní instituce 4 617 480 000 2,72
422 Soukromé peněžní instituce 58 877 310 000 34,68
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 9 409 580 000 5,54
430 Jiné úvěrové instituce 23 118 199 000 13,62
432 Soukromé úvěrové instituce 21 895 499 000 12,90
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 222 700 000 0,72
440 Peněžní pomocné instituce 10 349 758 000 6,10
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 850 010 000 5,21
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 815 380 000 0,48
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 684 368 000 0,4
450 Investiční privatizační fondy 15 973 720 000 9,41
452 Soukromé investiční privatizační fondy 14 802 720 000 8,72
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 171 000 000 0,69
460 Investiční společnosti 4 802 978 000 2,83
462 Soukromé investiční společnosti 3 775 728 000 2,22
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 1 027 250 000 0,61
500 Pojišťovací společnosti 21 214 220 000 12,5
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 916 760 000 2,31
502 Soukromé pojišťovací společnosti 12 582 180 000 7,41
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 4 715 280 000 2,78
600 Vládní sektor 1 357 395 000 0,80
610 Ústřední vládní sektor 796 000 000 0,47
630 Místní vládní sektor 144 395 000 0,09
640 Fondy sociálního zabezpečení 417 000 000 0,25
700 Soukromé neziskové instituce 43 994 000 0,03
800 Domácnosti 2 062 488 000 1,21
900 Zbytek světa 9 250 920 000 5,45
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.1998
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.