CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 1996

[k lednu 1996] [k únoru 1996] [k březnu 1996] [k dubnu 1996] [ke květnu 1996] [k červnu 1996] [k červenci 1996] [k srpnu 1996] [k září 1996] [k říjnu 1996] [k listopadu 1996] [k prosinci 1996]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 93 645 950 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 155 450 000 4,44
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 1 964 590 000 2,10
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 190 860 000 2,34
400 Peněžní instituce a korporace 81 535 690 000 87,07
410 Ústřední banka 96 000 000 0,10
420 Jiné peněžní instituce 70 753 200 000 75,55
421 Veřejné peněžní instituce 6 172 430 000 6,59
422 Soukromé peněžní instituce 58 669 800 000 62,65
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 910 970 000 6,31
430 Jiné úvěrové instituce 9 459 880 000 10,10
432 Soukromé úvěrové instituce 9 459 880 000 10,10
440 Peněžní pomocné instituce 178 000 000 0,19
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 105 000 000 0,11
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 38 000 000 0,04
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 35 000 000 0,04
450 Investiční privatizační fondy 759 160 000 0,81
452 Soukromé investiční privatizační fondy 759 160 000 0,81
460 Investiční společnosti 289 450 000 0,31
462 Soukromé investiční společnosti 289 450 000 0,31
500 Pojišťovací společnosti 1 499 100 000 1,60
501 Veřejné pojišťovací společnosti 230 000 000 0,25
502 Soukromé pojišťovací společnosti 1 011 520 000 1,08
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 257 580 000 0,28
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 82 940 000 0,09
900 Zbytek světa 6 371 570 000 6,80
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 99 665 950 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 7 054 250 000 7,08
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 662 130 000 4,68
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 392 120 000 2,40
400 Peněžní instituce a korporace 85 742 230 000 86,03
410 Ústřední banka 1 117 000 000 1,12
420 Jiné peněžní instituce 71 560 600 000 71,80
421 Veřejné peněžní instituce 3 713 580 000 3,73
422 Soukromé peněžní instituce 62 214 050 000 62,42
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 632 970 000 5,65
430 Jiné úvěrové instituce 10 273 860 000 10,31
432 Soukromé úvěrové instituce 10 273 860 000 10,31
440 Peněžní pomocné instituce 1 381 000 000 1,39
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 1 310 000 000 1,31
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 36 000 000 0,04
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 35 000 000 0,04
450 Investiční privatizační fondy 955 220 000 0,96
452 Soukromé investiční privatizační fondy 951 420 000 0,95
453 IPF pod zahraniční kontrolou 3 800 000 0,00
460 Investiční společnosti 454 550 000 0,46
462 Soukromé investiční společnosti 454 550 000 0,46
500 Pojišťovací společnosti 1 430 890 000 1,44
501 Veřejné pojišťovací společnosti 402 420 000 0,40
502 Soukromé pojišťovací společnosti 670 890 000 0,67
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 357 580 000 0,36
600 Vládní sektor 25 000 000 0,03
640 Fondy sociálního zabezpečení 25 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 80 810 000 0,08
900 Zbytek světa 5 331 570 000 5,35
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 98 068 950 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 522 450 000 6,65
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 448 130 000 3,52
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 3 074 320 000 3,13
400 Peněžní instituce a korporace 82 644 720 000 84,27
410 Ústřední banka 7 000 000 0,01
420 Jiné peněžní instituce 69 616 120 000 70,99
421 Veřejné peněžní instituce 3 240 700 000 3,30
422 Soukromé peněžní instituce 58 217 450 000 59,36
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 8 157 970 000 8,32
430 Jiné úvěrové instituce 10 077 900 000 10,28
432 Soukromé úvěrové instituce 10 077 900 000 10,28
440 Peněžní pomocné instituce 1 735 800 000 1,77
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 1 217 000 000 1,24
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 494 800 000 0,50
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 24 000 000 0,02
450 Investiční privatizační fondy 825 350 000 0,84
452 Soukromé investiční privatizační fondy 825 350 000 0,84
460 Investiční společnosti 382 550 000 0,39
462 Soukromé investiční společnosti 382 550 000 0,39
500 Pojišťovací společnosti 4 744 770 000 4,84
501 Veřejné pojišťovací společnosti 328 420 000 0,33
502 Soukromé pojišťovací společnosti 4 058 770 000 4,14
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 357 580 000 0,36
600 Vládní sektor 25 000 000 0,03
640 Fondy sociálního zabezpečení 25 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 103 240 000 0,11
900 Zbytek světa 4 027 570 000 4,11
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 103 516 950 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 7 697 200 000 7,44
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 356 130 000 4,21
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 3 341 070 000 3,23
400 Peněžní instituce a korporace 86 517 390 000 83,58
410 Ústřední banka 1 000 000 0,00
420 Jiné peněžní instituce 74 390 450 000 71,86
421 Veřejné peněžní instituce 3 504 700 000 3,39
422 Soukromé peněžní instituce 64 847 780 000 62,64
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 6 037 970 000 5,83
430 Jiné úvěrové instituce 10 253 900 000 9,91
432 Soukromé úvěrové instituce 10 253 900 000 9,91
440 Peněžní pomocné instituce 735 950 000 0,71
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 181 000 000 0,17
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 507 000 000 0,49
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 47 950 000 0,05
450 Investiční privatizační fondy 742 540 000 0,72
452 Soukromé investiční privatizační fondy 742 540 000 0,72
460 Investiční společnosti 393 550 000 0,38
462 Soukromé investiční společnosti 393 550 000 0,38
500 Pojišťovací společnosti 5 042 520 000 4,87
501 Veřejné pojišťovací společnosti 328 420 000 0,32
502 Soukromé pojišťovací společnosti 4 356 520 000 4,21
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 357 580 000 0,35
600 Vládní sektor 25 000 000 0,02
640 Fondy sociálního zabezpečení 25 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 61 280 000 0,06
800 Domácnosti 105 990 000 0,10
900 Zbytek světa 4 067 570 000 3,93
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 105 558 800 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 9 821 200 000 9,30
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 845 830 000 5,54
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 3 975 370 000 3,77
400 Peněžní instituce a korporace 87 893 750 000 83,27
410 Ústřední banka 620 000 000 0,59
420 Jiné peněžní instituce 75 389 980 000 71,42
421 Veřejné peněžní instituce 4 890 700 000 4,63
422 Soukromé peněžní instituce 63 331 160 000 60,00
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 168 120 000 6,79
430 Jiné úvěrové instituce 10 290 490 000 9,75
432 Soukromé úvěrové instituce 10 290 490 000 9,75
440 Peněžní pomocné instituce 534 950 000 0,51
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 487 000 000 0,46
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 47 950 000 0,05
450 Investiční privatizační fondy 668 530 000 0,63
452 Soukromé investiční privatizační fondy 668 530 000 0,63
460 Investiční společnosti 389 800 000 0,37
462 Soukromé investiční společnosti 389 800 000 0,37
500 Pojišťovací společnosti 3 821 510 000 3,62
501 Veřejné pojišťovací společnosti 313 000 000 0,30
502 Soukromé pojišťovací společnosti 3 110 930 000 2,95
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 397 580 000 0,38
700 Soukromé neziskové instituce 77 040 000 0,07
800 Domácnosti 88 730 000 0,08
900 Zbytek světa 3 856 570 000 3,65
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 111 091 800 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 9 224 650 000 8,30
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 255 450 000 4,73
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 3 969 200 000 3,57
400 Peněžní instituce a korporace 92 905 050 000 83,63
420 Jiné peněžní instituce 82 516 780 000 74,28
421 Veřejné peněžní instituce 4 024 150 000 3,62
422 Soukromé peněžní instituce 68 954 160 000 62,07
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 9 538 470 000 8,59
430 Jiné úvěrové instituce 8 632 530 000 7,77
432 Soukromé úvěrové instituce 8 632 530 000 7,77
440 Peněžní pomocné instituce 340 650 000 0,31
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 192 700 000 0,17
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 147 950 000 0,13
450 Investiční privatizační fondy 777 700 000 0,70
452 Soukromé investiční privatizační fondy 777 700 000 0,70
460 Investiční společnosti 637 390 000 0,57
462 Soukromé investiční společnosti 637 390 000 0,57
500 Pojišťovací společnosti 3 079 270 000 2,77
501 Veřejné pojišťovací společnosti 313 000 000 0,28
502 Soukromé pojišťovací společnosti 2 358 690 000 2,12
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 407 580 000 0,37
700 Soukromé neziskové instituce 17 040 000 0,02
800 Domácnosti 125 430 000 0,11
900 Zbytek světa 5 740 360 000 5,17
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 103 059 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 14 177 500 000 13,76
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 9 853 450 000 9,56
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 4 324 050 000 4,20
400 Peněžní instituce a korporace 82 405 410 000 79,96
420 Jiné peněžní instituce 71 090 020 000 68,98
421 Veřejné peněžní instituce 4 167 750 000 4,04
422 Soukromé peněžní instituce 58 412 740 000 56,68
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 8 509 530 000 8,26
430 Jiné úvěrové instituce 7 897 730 000 7,66
432 Soukromé úvěrové instituce 7 897 730 000 7,66
440 Peněžní pomocné instituce 518 950 000 0,50
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 286 000 000 0,28
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 232 950 000 0,23
450 Investiční privatizační fondy 934 510 000 0,91
452 Soukromé investiční privatizační fondy 934 510 000 0,91
460 Investiční společnosti 1 964 200 000 1,91
462 Soukromé investiční společnosti 1 964 200 000 1,91
500 Pojišťovací společnosti 3 204 030 000 3,11
501 Veřejné pojišťovací společnosti 817 000 000 0,79
502 Soukromé pojišťovací společnosti 2 063 740 000 2,00
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 323 290 000 0,31
700 Soukromé neziskové instituce 83 750 000 0,08
800 Domácnosti 177 300 000 0,17
900 Zbytek světa 3 011 010 000 2,92
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 106 302 750 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 13 387 000 000 12,59
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 649 450 000 4,37
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 8 686 550 000 8,17
103 Nefinanční podniky a korporace 51 000 000 0,05
400 Peněžní instituce a korporace 83 201 370 000 78,27
410 Ústřední banka 928 000 000 0,87
420 Jiné peněžní instituce 69 732 830 000 65,60
421 Veřejné peněžní instituce 4 376 720 000 4,12
422 Soukromé peněžní instituce 61 118 070 000 57,49
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 4 238 040 000 3,99
430 Jiné úvěrové instituce 8 433 580 000 7,93
431 Veřejné úvěrové instituce 58 000 000 0,05
432 Soukromé úvěrové instituce 8 375 580 000 7,88
440 Peněžní pomocné instituce 1 153 750 000 1,09
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 015 800 000 0,96
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 137 950 000 0,13
450 Investiční privatizační fondy 864 550 000 0,81
452 Soukromé investiční privatizační fondy 864 550 000 0,81
460 Investiční společnosti 2 088 660 000 1,96
462 Soukromé investiční společnosti 2 057 660 000 1,94
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 31 000 000 0,03
500 Pojišťovací společnosti 5 194 730 000 4,89
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 132 000 000 1,06
502 Soukromé pojišťovací společnosti 3 614 750 000 3,40
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 447 980 000 0,42
700 Soukromé neziskové instituce 27 890 000 0,03
800 Domácnosti 475 750 000 0,45
900 Zbytek světa 4 016 010 000 3,78
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 106 818 750 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 16 523 000 000 15,47
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 8 714 450 000 8,16
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 7 667 550 000 7,18
103 Nefinanční podniky a korporace 141 000 000 0,13
400 Peněžní instituce a korporace 80 731 230 000 75,58
420 Jiné peněžní instituce 68 924 360 000 64,52
421 Veřejné peněžní instituce 4 755 410 000 4,45
422 Soukromé peněžní instituce 53 858 910 000 50,42
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 10 310 040 000 9,65
430 Jiné úvěrové instituce 8 445 300 000 7,91
432 Soukromé úvěrové instituce 8 445 300 000 7,91
440 Peněžní pomocné instituce 633 450 000 0,59
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 19 000 000 0,02
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 446 500 000 0,42
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 167 950 000 0,16
450 Investiční privatizační fondy 843 370 000 0,79
452 Soukromé investiční privatizační fondy 843 370 000 0,79
460 Investiční společnosti 1 884 750 000 1,76
462 Soukromé investiční společnosti 1 838 750 000 1,72
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 46 000 000 0,04
500 Pojišťovací společnosti 5 360 730 000 5,02
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 132 000 000 1,06
502 Soukromé pojišťovací společnosti 3 750 750 000 3,51
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 477 980 000 0,45
600 Vládní sektor 2 500 000 0,00
640 Fondy sociálního zabezpečení 2 500 000 0,00
700 Soukromé neziskové instituce 5 860 000 0,01
800 Domácnosti 504 420 000 0,47
900 Zbytek světa 3 691 010 000 3,46
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 107 769 750 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 19 095 110 000 17,72
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 274 450 000 4,89
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 13 689 660 000 12,70
103 Nefinanční podniky a korporace 131 000 000 0,12
400 Peněžní instituce a korporace 79 788 200 000 74,04
420 Jiné peněžní instituce 65 841 790 000 61,09
421 Veřejné peněžní instituce 4 546 500 000 4,22
422 Soukromé peněžní instituce 54 002 250 000 50,11
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 293 040 000 6,77
430 Jiné úvěrové instituce 9 147 620 000 8,49
432 Soukromé úvěrové instituce 9 147 620 000 8,49
440 Peněžní pomocné instituce 2 265 010 000 2,10
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 2 096 760 000 1,95
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 168 250 000 0,16
450 Investiční privatizační fondy 1 040 970 000 0,97
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 040 970 000 0,97
460 Investiční společnosti 1 492 810 000 1,39
462 Soukromé investiční společnosti 1 431 810 000 1,33
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 61 000 000 0,06
500 Pojišťovací společnosti 5 522 830 000 5,12
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 332 060 000 1,24
502 Soukromé pojišťovací společnosti 3 662 790 000 3,40
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 527 980 000 0,49
600 Vládní sektor 2 500 000 0,00
640 Fondy sociálního zabezpečení 2 500 000 0,00
700 Soukromé neziskové instituce 9 460 000 0,01
800 Domácnosti 544 320 000 0,51
900 Zbytek světa 2 807 330 000 2,60
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 111 214 750 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 16 116 570 000 14,49
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 060 810 000 4,55
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 10 884 760 000 9,79
103 Nefinanční podniky a korporace 171 000 000 0,15
400 Peněžní instituce a korporace 83 163 170 000 74,78
420 Jiné peněžní instituce 68 720 810 000 61,79
421 Veřejné peněžní instituce 4 386 040 000 3,94
422 Soukromé peněžní instituce 57 774 730 000 51,95
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 6 560 040 000 5,90
430 Jiné úvěrové instituce 9 050 270 000 8,14
432 Soukromé úvěrové instituce 9 050 270 000 8,14
440 Peněžní pomocné instituce 1 448 500 000 1,30
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 289 250 000 1,16
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 159 250 000 0,14
450 Investiční privatizační fondy 1 350 990 000 1,21
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 350 990 000 1,21
460 Investiční společnosti 2 592 600 000 2,33
462 Soukromé investiční společnosti 2 527 600 000 2,27
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 65 000 000 0,06
500 Pojišťovací společnosti 5 820 960 000 5,23
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 323 640 000 1,19
502 Soukromé pojišťovací společnosti 3 694 790 000 3,32
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 802 530 000 0,72
600 Vládní sektor 13 200 000 0,01
630 Místní vládní sektor 10 700 000 0,01
640 Fondy sociálního zabezpečení 2 500 000 0,00
700 Soukromé neziskové instituce 29 440 000 0,03
800 Domácnosti 886 240 000 0,80
900 Zbytek světa 5 185 170 000 4,66
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.1996

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 112 974 750 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 12 706 830 000 11,25
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 708 640 000 4,17
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 7 817 190 000 6,92
103 Nefinanční podniky a korporace 181 000 000 0,16
400 Peněžní instituce a korporace 88 972 870 000 78,75
420 Jiné peněžní instituce 74 467 650 000 65,92
421 Veřejné peněžní instituce 3 595 130 000 3,18
422 Soukromé peněžní instituce 60 650 580 000 53,69
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 10 221 940 000 9,05
430 Jiné úvěrové instituce 9 307 180 000 8,24
432 Soukromé úvěrové instituce 9 307 180 000 8,24
440 Peněžní pomocné instituce 718 500 000 0,64
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 59 000 000 0,05
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 535 250 000 0,47
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 124 250 000 0,11
450 Investiční privatizační fondy 1 139 820 000 1,01
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 139 820 000 1,01
460 Investiční společnosti 3 339 720 000 2,96
462 Soukromé investiční společnosti 3 274 720 000 2,90
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 65 000 000 0,06
500 Pojišťovací společnosti 6 457 580 000 5,72
501 Veřejné pojišťovací společnosti 1 574 210 000 1,39
502 Soukromé pojišťovací společnosti 3 980 840 000 3,52
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 902 530 000 0,80
600 Vládní sektor 23 230 000 0,02
630 Místní vládní sektor 10 700 000 0,01
640 Fondy sociálního zabezpečení 12 530 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 25 890 000 0,02
800 Domácnosti 1 133 570 000 1,00
900 Zbytek světa 3 654 780 000 3,24
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.1996
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.