CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 1995

[k lednu 1995] [k únoru 1995] [k březnu 1995] [k dubnu 1995] [ke květnu 1995] [k červnu 1995] [k červenci 1995] [k srpnu 1995] [k září 1995] [k říjnu 1995] [k listopadu 1995] [k prosinci 1995]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 52 043 403 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 765 330 000 1,47
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 624 930 000 1,20
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 140 400 000 0,27
400 Peněžní instituce a korporace 48 657 290 000 93,49
410 Ústřední banka 2 722 000 000 5,23
420 Jiné peněžní instituce 44 965 710 000 86,40
421 Veřejné peněžní instituce 3 291 070 000 6,32
422 Soukromé peněžní instituce 38 139 340 000 73,28
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 3 535 300 000 6,79
430 Jiné úvěrové instituce 617 000 000 1,19
431 Veřejné úvěrové instituce 2 000 000 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 615 000 000 1,18
440 Peněžní pomocné instituce 7 000 000 0,01
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 7 000 000 0,01
450 Investiční privatizační fondy 129 670 000 0,25
452 Soukromé investiční privatizační fondy 129 670 000 0,25
460 Investiční společnosti 215 910 000 0,41
462 Soukromé investiční společnosti 215 910 000 0,41
500 Pojišťovací společnosti 1 226 880 000 2,36
501 Veřejné pojišťovací společnosti 150 000 000 0,29
502 Soukromé pojišťovací společnosti 889 000 000 1,71
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 187 880 000 0,36
600 Vládní sektor 50 000 000 0,10
640 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,10
800 Domácnosti 452 343 000 0,87
900 Zbytek světa 891 560 000 1,71
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 57 044 455 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 905 160 000 1,59
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 721 950 000 1,27
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 183 210 000 0,32
400 Peněžní instituce a korporace 53 360 070 000 93,54
410 Ústřední banka 2 222 000 000 3,90
420 Jiné peněžní instituce 49 490 050 000 86,76
421 Veřejné peněžní instituce 2 689 340 000 4,71
422 Soukromé peněžní instituce 42 364 430 000 74,27
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 4 436 280 000 7,78
430 Jiné úvěrové instituce 887 000 000 1,55
431 Veřejné úvěrové instituce 2 000 000 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 885 000 000 1,55
440 Peněžní pomocné instituce 307 000 000 0,54
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 7 000 000 0,01
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 300 000 000 0,53
450 Investiční privatizační fondy 238 610 000 0,42
452 Soukromé investiční privatizační fondy 238 610 000 0,42
460 Investiční společnosti 215 410 000 0,38
462 Soukromé investiční společnosti 215 410 000 0,38
500 Pojišťovací společnosti 1 273 580 000 2,23
501 Veřejné pojišťovací společnosti 150 000 000 0,26
502 Soukromé pojišťovací společnosti 916 000 000 1,61
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 207 580 000 0,36
600 Vládní sektor 50 000 000 0,09
640 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,09
800 Domácnosti 454 085 000 0,80
900 Zbytek světa 1 001 560 000 1,76
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 63 268 068 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 1 300 720 000 2,06
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 721 250 000 1,14
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 579 470 000 0,92
400 Peněžní instituce a korporace 57 958 300 000 91,61
410 Ústřední banka 1 116 000 000 1,76
420 Jiné peněžní instituce 45 712 220 000 72,25
421 Veřejné peněžní instituce 1 558 950 000 2,46
422 Soukromé peněžní instituce 39 078 540 000 61,77
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 074 730 000 8,02
430 Jiné úvěrové instituce 8 520 960 000 13,47
432 Soukromé úvěrové instituce 8 520 960 000 13,47
440 Peněžní pomocné instituce 1 055 600 000 1,67
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 940 600 000 1,49
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 115 000 000 0,18
450 Investiční privatizační fondy 1 428 370 000 2,26
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 428 370 000 2,26
460 Investiční společnosti 125 150 000 0,20
462 Soukromé investiční společnosti 125 150 000 0,20
500 Pojišťovací společnosti 1 296 580 000 2,05
501 Veřejné pojišťovací společnosti 150 000 000 0,24
502 Soukromé pojišťovací společnosti 929 000 000 1,47
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 217 580 000 0,34
600 Vládní sektor 50 000 000 0,08
640 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,08
700 Soukromé neziskové instituce 1 000 000 0,00
800 Domácnosti 455 908 000 0,72
900 Zbytek světa 2 205 560 000 3,49
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 63 268 125 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 1 337 710 000 2,11
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 756 250 000 1,20
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 581 460 000 0,92
400 Peněžní instituce a korporace 58 789 620 000 92,92
410 Ústřední banka 2 865 000 000 4,53
420 Jiné peněžní instituce 44 971 340 000 71,08
421 Veřejné peněžní instituce 3 189 400 000 5,04
422 Soukromé peněžní instituce 37 780 540 000 59,71
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 4 001 400 000 6,32
430 Jiné úvěrové instituce 8 265 620 000 13,06
432 Soukromé úvěrové instituce 8 265 620 000 13,06
440 Peněžní pomocné instituce 1 010 600 000 1,60
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 845 600 000 1,34
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 165 000 000 0,26
450 Investiční privatizační fondy 1 396 770 000 2,21
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 396 770 000 2,21
460 Investiční společnosti 280 290 000 0,44
462 Soukromé investiční společnosti 280 290 000 0,44
500 Pojišťovací společnosti 1 288 580 000 2,04
501 Veřejné pojišťovací společnosti 150 000 000 0,24
502 Soukromé pojišťovací společnosti 921 000 000 1,46
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 217 580 000 0,34
600 Vládní sektor 50 000 000 0,08
640 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,08
700 Soukromé neziskové instituce 1 000 000 0,00
800 Domácnosti 456 645 000 0,72
900 Zbytek světa 1 345 570 000 2,13
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 68 269 031 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 2 328 340 000 3,41
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 1 236 750 000 1,81
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 091 590 000 1,60
400 Peněžní instituce a korporace 62 638 190 000 91,75
410 Ústřední banka 1 025 000 000 1,50
420 Jiné peněžní instituce 50 125 950 000 73,42
421 Veřejné peněžní instituce 3 239 400 000 4,75
422 Soukromé peněžní instituce 42 371 850 000 62,07
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 4 514 700 000 6,61
430 Jiné úvěrové instituce 8 734 160 000 12,79
432 Soukromé úvěrové instituce 8 734 160 000 12,79
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 0 0,00
440 Peněžní pomocné instituce 868 600 000 1,27
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 753 600 000 1,10
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 115 000 000 0,17
450 Investiční privatizační fondy 1 468 670 000 2,15
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 418 670 000 2,08
453 IPF pod zahraniční kontrolou 50 000 000 0,07
460 Investiční společnosti 415 810 000 0,61
462 Soukromé investiční společnosti 415 810 000 0,61
500 Pojišťovací společnosti 1 497 430 000 2,19
501 Veřejné pojišťovací společnosti 312 850 000 0,46
502 Soukromé pojišťovací společnosti 947 000 000 1,39
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 237 580 000 0,35
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 459 501 000 0,67
900 Zbytek světa 1 345 570 000 1,97
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 70 059 693 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 2 741 710 000 3,91
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 1 613 620 000 2,30
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 128 090 000 1,61
400 Peněžní instituce a korporace 64 378 430 000 91,89
410 Ústřední banka 4 700 000 000 6,71
420 Jiné peněžní instituce 48 004 370 000 68,52
421 Veřejné peněžní instituce 2 819 850 000 4,02
422 Soukromé peněžní instituce 40 286 480 000 57,50
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 4 898 040 000 6,99
430 Jiné úvěrové instituce 8 770 220 000 12,52
432 Soukromé úvěrové instituce 8 770 220 000 12,52
440 Peněžní pomocné instituce 1 027 500 000 1,47
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 917 500 000 1,31
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 110 000 000 0,16
450 Investiční privatizační fondy 1 639 210 000 2,34
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 589 210 000 2,27
453 IPF pod zahraniční kontrolou 50 000 000 0,07
460 Investiční společnosti 237 130 000 0,34
462 Soukromé investiční společnosti 237 130 000 0,34
500 Pojišťovací společnosti 1 129 430 000 1,61
501 Veřejné pojišťovací společnosti 312 850 000 0,45
502 Soukromé pojišťovací společnosti 659 000 000 0,94
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 157 580 000 0,22
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 469 553 000 0,67
900 Zbytek světa 1 340 570 000 1,91
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 75 262 294 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 032 010 000 5,36
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 2 883 620 000 3,83
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 148 390 000 1,53
400 Peněžní instituce a korporace 67 670 030 000 89,91
410 Ústřední banka 4 594 000 000 6,10
420 Jiné peněžní instituce 51 897 520 000 68,96
421 Veřejné peněžní instituce 2 844 400 000 3,78
422 Soukromé peněžní instituce 43 372 090 000 57,63
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 681 030 000 7,55
430 Jiné úvěrové instituce 8 293 670 000 11,02
432 Soukromé úvěrové instituce 8 293 670 000 11,02
440 Peněžní pomocné instituce 893 500 000 1,19
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 893 500 000 1,19
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 0 0,00
450 Investiční privatizační fondy 1 735 010 000 2,31
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 685 010 000 2,24
453 IPF pod zahraniční kontrolou 50 000 000 0,07
460 Investiční společnosti 256 330 000 0,34
462 Soukromé investiční společnosti 256 330 000 0,34
500 Pojišťovací společnosti 969 430 000 1,29
501 Veřejné pojišťovací společnosti 312 850 000 0,42
502 Soukromé pojišťovací společnosti 459 000 000 0,61
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 197 580 000 0,26
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 477 054 000 0,63
900 Zbytek světa 2 112 570 000 2,81
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 77 183 439 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 279 540 000 8,14
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 605 620 000 5,97
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 673 920 000 2,17
400 Peněžní instituce a korporace 67 331 390 000 87,24
410 Ústřední banka 1 647 000 000 2,13
420 Jiné peněžní instituce 53 820 690 000 69,73
421 Veřejné peněžní instituce 4 839 400 000 6,27
422 Soukromé peněžní instituce 43 834 260 000 56,79
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 147 030 000 6,67
430 Jiné úvěrové instituce 8 896 880 000 11,53
432 Soukromé úvěrové instituce 8 896 880 000 11,53
440 Peněžní pomocné instituce 838 500 000 1,09
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 838 500 000 1,09
450 Investiční privatizační fondy 1 805 000 000 2,34
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 725 000 000 2,23
453 IPF pod zahraniční kontrolou 80 000 000 0,10
460 Investiční společnosti 323 320 000 0,42
462 Soukromé investiční společnosti 323 320 000 0,42
500 Pojišťovací společnosti 1 028 430 000 1,33
501 Veřejné pojišťovací společnosti 312 850 000 0,41
502 Soukromé pojišťovací společnosti 488 000 000 0,63
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 227 580 000 0,29
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 479 309 000 0,62
900 Zbytek světa 2 063 570 000 2,67
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 81 989 147 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 008 770 000 7,33
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 056 620 000 4,95
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 952 150 000 2,38
400 Peněžní instituce a korporace 72 311 730 000 88,20
410 Ústřední banka 1 072 000 000 1,31
420 Jiné peněžní instituce 59 454 660 000 72,52
421 Veřejné peněžní instituce 4 679 400 000 5,71
422 Soukromé peněžní instituce 49 458 230 000 60,32
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 317 030 000 6,49
430 Jiné úvěrové instituce 8 929 280 000 10,89
432 Soukromé úvěrové instituce 8 929 280 000 10,89
440 Peněžní pomocné instituce 810 500 000 0,99
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 659 000 000 0,80
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 151 500 000 0,18
450 Investiční privatizační fondy 1 610 250 000 1,96
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 530 250 000 1,87
453 IPF pod zahraniční kontrolou 80 000 000 0,10
460 Investiční společnosti 435 040 000 0,53
462 Soukromé investiční společnosti 435 040 000 0,53
500 Pojišťovací společnosti 728 430 000 0,89
501 Veřejné pojišťovací společnosti 312 850 000 0,38
502 Soukromé pojišťovací společnosti 188 000 000 0,23
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 227 580 000 0,28
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 480 447 000 0,59
900 Zbytek světa 2 458 570 000 3,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 82 460 950 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 7 091 760 000 8,60
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 169 080 000 6,27
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 922 680 000 2,33
400 Peněžní instituce a korporace 70 299 890 000 85,25
410 Ústřední banka 12 000 000 0,01
420 Jiné peněžní instituce 60 140 880 000 72,93
421 Veřejné peněžní instituce 4 945 300 000 6,00
422 Soukromé peněžní instituce 49 427 610 000 59,94
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 767 970 000 6,99
430 Jiné úvěrové instituce 7 621 090 000 9,24
432 Soukromé úvěrové instituce 7 621 090 000 9,24
440 Peněžní pomocné instituce 548 500 000 0,67
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 507 000 000 0,61
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 21 500 000 0,03
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,02
450 Investiční privatizační fondy 1 658 450 000 2,01
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 570 460 000 1,90
453 IPF pod zahraniční kontrolou 87 990 000 0,11
460 Investiční společnosti 318 970 000 0,39
462 Soukromé investiční společnosti 318 970 000 0,39
500 Pojišťovací společnosti 782 780 000 0,95
501 Veřejné pojišťovací společnosti 362 500 000 0,44
502 Soukromé pojišťovací společnosti 192 700 000 0,23
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 227 580 000 0,28
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 49 340 000 0,06
900 Zbytek světa 4 235 980 000 5,14
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 83 660 950 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 124 730 000 6,13
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 206 110 000 3,83
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 918 620 000 2,29
400 Peněžní instituce a korporace 71 525 980 000 85,50
410 Ústřední banka 1 857 000 000 2,22
420 Jiné peněžní instituce 58 252 860 000 69,63
421 Veřejné peněžní instituce 5 690 430 000 6,80
422 Soukromé peněžní instituce 48 425 460 000 57,88
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 4 136 970 000 4,94
430 Jiné úvěrové instituce 8 805 700 000 10,53
432 Soukromé úvěrové instituce 8 805 700 000 10,53
440 Peněžní pomocné instituce 390 700 000 0,47
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 327 000 000 0,39
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 43 700 000 0,05
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,02
450 Investiční privatizační fondy 1 883 270 000 2,25
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 801 970 000 2,15
453 IPF pod zahraniční kontrolou 81 300 000 0,10
460 Investiční společnosti 336 450 000 0,40
462 Soukromé investiční společnosti 336 450 000 0,40
500 Pojišťovací společnosti 1 199 270 000 1,43
501 Veřejné pojišťovací společnosti 266 000 000 0,32
502 Soukromé pojišťovací společnosti 673 690 000 0,81
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 259 580 000 0,31
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 62 790 000 0,08
900 Zbytek světa 5 746 980 000 6,87
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.1995

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 83 651 950 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 3 291 810 000 3,94
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 1 696 590 000 2,03
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 595 220 000 1,91
400 Peněžní instituce a korporace 71 350 650 000 85,29
410 Ústřední banka 93 000 000 0,11
420 Jiné peněžní instituce 60 476 160 000 72,29
421 Veřejné peněžní instituce 5 888 430 000 7,04
422 Soukromé peněžní instituce 49 236 760 000 58,86
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 350 970 000 6,40
430 Jiné úvěrové instituce 9 329 780 000 11,15
432 Soukromé úvěrové instituce 9 329 780 000 11,15
440 Peněžní pomocné instituce 154 200 000 0,18
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 90 000 000 0,11
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 29 200 000 0,03
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 35 000 000 0,04
450 Investiční privatizační fondy 1 030 760 000 1,23
452 Soukromé investiční privatizační fondy 1 030 760 000 1,23
460 Investiční společnosti 266 750 000 0,32
462 Soukromé investiční společnosti 266 750 000 0,32
500 Pojišťovací společnosti 1 113 280 000 1,33
501 Veřejné pojišťovací společnosti 230 000 000 0,27
502 Soukromé pojišťovací společnosti 625 700 000 0,75
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 257 580 000 0,31
700 Soukromé neziskové instituce 1 200 000 0,00
800 Domácnosti 62 440 000 0,07
900 Zbytek světa 7 832 570 000 9,36
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.1995
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.